Publicerat 2019-10-14 09:30

Hot och våld drabbar även polisers familjer

Polisförbundets NOVUS undersökning där ca 3000 poliser frågats om deras erfarenheter av hot och våld, ställde även frågan om polisernas anhöriga drabbats på grund av polisarbetet. Svaren visar att nästan en av tio polisers familjer blivit utsatta på grund av polisyrket.

Polisers utsatthet för hot, våld och trakasserier har ökat de senaste två åren. Men det är inte bara poliserna själva som är utsatta. Det är även deras familjer.

 

När Polisförbundet via Novus frågade 2 943 poliser om deras utsatthet för hot, våld och trakasserier kopplat till yrket uppgav 9 procent att deras yrkesval varit orsaken till att även deras familjemedlemmar drabbats.

 

Av fritextsvaren i undersökningen framgår tydligt att hot riktade mot familjemedlemmar är ett sätt att göra hoten mer personliga. Det är inte längre ”uniformen” eller kåren som hotas utan polisen som individ och polisens närmaste. Detta sker genom kartläggningar med syfte att få fram bostadsadress, vem polisen bor med, var barnen går i skolan och så vidare.

 

”Hoten har blivit tydligt inriktade mot polisers familjer. Speciellt deras barn. I mitt jobb som personsäkerhetshandläggare träffar jag oftare kollegor nu än för ett par år sen”, skriver en polis i undersökningen.

 

En anledning till att poliser enkelt kan kartläggas är att deras namn finns både i tjänstelegitimationen (tillsammans med personnummer) samt i anmälningar. När Polisförbundet frågar medlemmarna om vad de tycker om skyddet av deras id-uppgifter svarar närmare tre av fyra (72 procent) att de anser att skyddet är otillräckligt.

 

I fritextsvaren påminner många poliser om uppmärksammade dåd som skett mot poliser på deras fritid, exempelvis fallet i Västerås där en polis fick sin villa beskjuten med automateld när familjen var hemma och polisen i Uppsala som fick sin bil sprängd. Fallen sticker ut som särskilt grova men många poliser i undersökningen uttrycker oro över att den här typen av attacker ska öka.

 

 

Polisförbundet verkar för att inte alla personuppgifter ska framgå på polisernas tjänstelegitimationer, eller på rapporter. Det borde så klart räcka med tjänstenummer, för att trygga rättssäkerheten.

 

Advokatsamfundets föredetta generalsekreterare, Anne Ramberg kommenterar förslaget om anonymitet för poliser för Sveriges Radio:

 Att man rent generellt ska vara försiktig i förändringar som leder till att allmänheten ges sämre insyn, och att det är viktigt med transparens i så stor utsträckning som möjligt.

En myndighet bör inte använda mer ingripande åtgärder än vad som krävs, men Ramberg anser inte att denna proportionalitetsprincip överträds i förslaget om poliser identitetsuppgifter.


Nu pågår ett remissförfarande där nästan alla är positiva till ett bättre skydd för polisers personuppgifter. Dock sätter sig en medborgare i Kista, som på eget initiativ skickat in ett svar emot, och menar att polismyndigheten borde kunna skydda sina medarbetare på annat sätt.


Polisen Linus, berättar i klippen nedan, hur obehagligt han upplevde det när hans familj hotades under ett ingripande.
Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994