Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-04-17 10:30

Håll i Hatten!

Idag är det polisdebatt i Riksdagen, ämnet är hur det ska bli fler poliser så snabbt som möjligt utan att kraven sänks. Polisyrket är så svårt att det kräver sin man eller kvinna. Borås Tidning har skrivit en ledare inför debatten som sätter fingret på ett par ömma punkter, kvaliteten på framtidens poliser och vilken lön de ska ha!

Tidningen frågar sig apropå de extrapengar polisen fått i vårbudgeten, att det så klart är bra men: 
Vilka är dessa personer som ska bli poliser i den myndighet som, enligt regeringens löfte, om bara sju år ska ha vuxit med 30 procent fler anställda? Vilka v i l l bli poliser? Vilka k a n bli poliser? I dag, tisdag, kommer frågorna upp i riksdagen där Moderaterna begärt en särskild debatt.

Tidningen tar vidare upp hur jättemånga sökande sovras av måttligt höga krav, så att inte ens platserna på de befintliga polishögskolorna kan fyllas upp. "9 352 personer sökte in, men håll nu i hatten"..."Trots sänkta krav kuggades 551 sökande på begåvningstestet och 93 på personlighetstestet. 158 sökande klarade inte fyskraven, som är så pass måttliga att man klarar av dem om man bara har en normalgod kondition."

Blåljus hoppas att Borås Tidning ursäktar ett lite längre citat av tidningens slutkläm, som är bland det bästa vi läst. Någonsin.

"Är det verkligen rimligt att, som regeringen vill, fylla platserna på landets polishögskolor med personer som ligger under medel vad gäller motivation, styrka, begåvning och intelligens?

Självfallet inte. Det är tvärtom farligt om fel personer anställs i den myndighet som anförtrotts våldsmonopolet.

 

Bättre och klokare vore att höja kraven och attraktiviteten – inte minst en anständig lönetrappa – och försöka återrekrytera de erfarna poliser som lämnat, samt skapa förutsättningar för att befintliga poliser ska stanna kvar. Men det är svårt att göra plakatpolitik av sådana åtgärder. Att istället utlova fler poliser i den kommande valrörelsen är ett mer slagkraftigt budskap."

 

Amen.

 

Tommy Hansson

 Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994