Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-02-07 09:40

Förundersökningsledare tröttnade på att vara PK

En förundersökningsledare i Örebro, Peter Springare, har en facebooksida där han luftar sina synpunkter på bland annat den polisiära vardagen. I ett inlägg nyligen beskrev han vilka grova brott som kommit in under en arbetsvecka och vilka namn och bakgrunder som var dominerande bland gärningsmännen. Det har bland annat uppmärksammats av Expressen.

Inlägget på facebook inleddes med orden: "Jag är så jävla trött.
Det jag kommer att skriva här nedan, är inte politiskt korrekt. Men det skiter jag i. Det jag kommer att torgföra till er alla skattebetalare är förbjudet att torgföra för oss statligt anställda. Det renderar i utebliven karriär och utebliven individuell lön. Även fast det är sant. Jag skiter i allt detta, ska snart ändå gå i pension efter 47 år i denna verksamhet."

Det hela uppmärksammades av Nerikes Allehanda, som skrivit ett flertal artiklar i ämnet, dock är de flesta bakom betalvägg. En del läsare uppfattade Peters inlägg som rasistiskt eller främlingsfientligt och som ett brev på posten, blev han anmäld för utredning om hans facebookinlägg kunde vara brottsligt eller i övrigt oförenligt med anställningen som polis.

I en uppföljande post på facebook utvecklar han sin syn på invandring och kriminalitet med följande slutkläm:

"Detta är inte att hänga ut invandrare och asylsökanden som kriminella. Detta är att värna dessa grupper och alla andra icke kriminella som bor och verkar i detta land. Återigen; Det handlar om invandrad kriminalitet och invandrade kriminella. Inte om invandrare/asylsökande som grupp."

Polismyndigheten i Region Bergslagen förklarar polisanmälan med följande text:
"Om det finns misstanke om brott inom Polismyndigheten ska regionen eller avdelningen ansvara för att anmälan upprättas och omedelbart överlämnas till Avdelningen för Särskilda utredningar (SU). I ärenden som handläggs av SU är åklagare vid Särskilda åklagarkammare alltid förundersökningsledare. Anmälningen får inte fördröjas genom att exempelvis någon ytterligare funktion ska granska anmälan."

Kriminologen Jerzy Sarnecki tycker att det är rimligt att Örebropolisen har anmält inlägget – men han tror inte att Peter Springare gjort sig skyldig till något brott.

– Poliser har som alla andra yttrandefrihet och rätt att uttrycka sina åsikter. Men problemet i det här fallet är att han blandar sin yrkesroll och sina privata åsikter.

 

Även tryckfrihetsexperten Nils Funcke har förklarat att Peter Springare har grundlagsskydd för sina åsikter och rätten att sprida dessa inom lagens råmärken.

 

Rikspolischef Dan Eliasson kommenterar Peters uttalanden i P4, och påpekar att som polis måste man vara utomordentligt försiktig när det kommer till frågor om etnicitet. En annan sak är vad han gör på sin fritid, om han vill föra samtal om de problem som finns med kriminalitet bland invandrade människor, där har han yttrandefrihet som alla andra, noterar Rikspolischefen helt korrekt.

 

Det finns flera rättfall där polisers yttrandefrihet ifrågasatts. De har avgjorts i AD, och det är värt att notera att yttranden som är okontroversiella inte blir anmälda. Utan det är ärenden där yttranden som poliser gjort på fritiden haft ett innehåll som de flesta säkert tar avstånd från. Men även sådana yttranden är grundlagsskyddade, som framgår av AD 2007 nr 20 och AD 2011 nr 74. När det kommer till arbetsrättsliga konsekvenser, är AD i den senare domen mycket tydlig: ”Det sagda innebär att sådana följder av polismannens användning av yttrandefriheten som förtroendeförlust, förlorat anseende samt upprördhet och känslor av kränkning bland allmänheten och statsanställda inte i sig kan läggas till grund för att avsluta hans anställning hos polisen. I den utsträckning sådant kan ha förekommit får staten alltså tåla det”


Polisernas yttrandefrihet i de båda rättsfallen ovan, försvarades av Polisförbundet, som fick ta emot mycket kritik för detta av profilerade skribenter i media.


Åter till Peter Springares yttranden på facebook. En kommentator som noterat turbulensen kring dessa, är den politiske kommentatorn Marcus Oscarsson. Han skriver i sin analys om problematiken kring kriminalitet och kriminalitet bland invandrare att:


"Denna frågeställning har flera egenskaper som gör att den kan bli mycket stor 2018:
-Brott och straff är något som många kan relatera till och bilden är att polisen saknar resurser.
-Den grova brottsligheten uppmärksammas allt mer målande i media.
-Många upplever att media försöker mörka. Medias fokus är inte den erfarna polismannens huvudbudskap utan istället att polisen själv anmäls. SVT är dock ett undantag då de visar en video där han får blommor.

Slutsatsen för svensk politik är enl min bedömning enkel att dra: Oavsett hur statistiken ser ut och alldeles oavsett vad media skriver så anser allt fler väljare att det ligger väldigt mycket i det Springare säger. Han slår larm, men blir då själv anmäld och får veta hut i media. Vad effekten blir i opinionsmätningarna kan till och med en bäbis lista ut."


På facebook har det bildats en grupp som heter "Stå upp för Peter Springare". Den har i skrivande stund 70 000 medlemmar. Dessutom har det startats upprop för att skicka blommor till Örebropolisen och andra polisstationer för att visa stöd för poliser i allmänhet och Peter i synnerhet. I sk alternativa media har Peters inlägg och behandlingen av Peter lett till ett stort antal artiklar, med förväntat innehåll. Det kan dock knappast Peter lastas för, som han säger till Nerikes Allehanda: – Jag är medveten om att vissa spelar på det här men jag kan inte förhålla mig till att den extrema högersidan får något slags vind i seglen. Jag kan inte ta hänsyn till det. Jag vill berätta utifrån min verklighet, hur jag och många utredande poliser upplever det.

Det kallas så vitt Blåljus förstår för konsekvensneutralitet, ett begrepp som myntades av den legendariske journalisten Erik Fichtelius, på 1980-talet. Det var länge ett rättesnöre för demokratisk media. Måhända har det blivit alltmer utträngt av begreppet agendasättande journalistik. Kanske är det kampen mellan dessa båda begrepp som fick Expressen att ändra rubriken i sin senaste artikel om Peter Springare, från "Rasiststödet till polisen efter facebookinlägget" till "Stödet till polisen efter inlägget på facebook".

Se där en oförutsedd effekt av Peter Springares facebookande som Blåljus välkomnar.

Tommy Hansson


 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Nu räcker det