Publicerat 2018-12-18 15:50

Förslag om minskad straffrabatt 2020

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson har i dag tagit emot Ungdomsreduktionsutredningens betänkande Slopad straffrabatt för unga myndiga.

 

Utredningen har haft i uppdrag att lämna förslag som innebär att den straffrättsliga och straffprocessuella särbehandlingen av lagöverträdare i åldern 18–20 år avskaffas. Utredningen föreslår bland annat en ändring av bestämmelsen om den så kallade straffrabatten, så att den inte längre ska gälla myndiga lagöverträdare. Vidare föreslår utredningen ett avskaffande av särregleringen beträffande påföljdsval för lagöverträdare i åldern 18–20 år. Det innebär bland annat att det inte längre ska krävas särskilda skäl för att döma lagöverträdare i den åldersgruppen till fängelse.

 

En annan del av utredningens uppdrag har varit att överväga olika modeller för straffmätning och påföljdsval för lagöverträdare i åldern 15–17 år. I den delen presenterar utredningen fyra olika modeller, varav ett alternativ innebär att lagöverträdare i åldern 15–17 år ska behandlas på samma sätt som i dag och tre alternativ innebär straffskärpningar i olika utsträckning. Efter olika avvägningar gör utredningen bedömningen att det inte bör genomföras någon skärpning av reglerna för den åldersgruppen.

 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020.

 

Information från Justitiedepartementet


Blåljus noterar att det sannolikt har mindre betydelse hur gammal görningsmannen är för offret...


Om problematiken med det synsätt som lett fram till att inte avskaffa rabatterna längre ned i åldrarna i en Expressenledare här.


Hur verkligheten ser ut med unga gärningsmän här och här och här.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994