Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2016-12-20 11:10

Förbättring av polisens rekryteringsprocess

Blåljus har tidigare vid upprepade tillfällen skrivit om hur svårt det har varit för poliser under utbildning eller vid utbildningens slut, att bli placerade var som helst i Sverige, med bara någon månads varsel. Efter långvarig kritik och efter att en del poliser inte kunnat träda i tjänst, har Polismyndigheten kommit fram till en ändrad process, som självklart tar hänsyn till verksamhetsbehovet av poliser. Men som samtidigt ger utrymme för framförhållning som förhoppningsvis leder till färre avhopp från drömyrket.

En som länge varit särskilt engagerad för poliselevers och polisaspiranters väl och ve, är Polisförbundets studerandeombudsman, Peppe Larsson, som välkomnar nyordningen. Han har kämpat länge för att blivande poliser skall få vettiga förutsättningar att bli kollegor. Då duger det inte med att någon månad innan anställning få veta att man hamnar långt från familjen eller sitt sociala sammanhang. Förändringen föreslås gälla från höstterminen 2017.

Nu kommer blivande poliser redan vid antagningen till PHS att få veta var de ska göra sin aspiranttid, och det blir på samma plats som de sedan får sin provanställning. Polisen.se beskriver fördelarna med nyordningen med orden: "Vinster med att få ett tidigt besked om placering för aspiranttjänstgöring, som senare blir där man erbjuds en anställning, är att de blivande poliserna slipper flytta runt. Det blir också lättare att skapa relationer med sitt framtida polisområde och man får längre tid att förbereda sig."

Polistidningen har lagt ut förbättringarna i punktform. Blåljus gläds åt att blivande poliser får chansen att förbereda sig på var de ska arbeta som poliser. Det torde alla tjäna på och fler kan sova gott om natten.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994

Nu räcker det