Publicerat 2018-03-01 09:30

Fler poliser i yttre verksamhet

Det är som bekant ett starkt politiskt och allmänt önskemål. Men poliserna tar tid att utbilda, det är svårrekryterat, poliser lämnar yrket och de som finns kvar får allt svårare att hinna med alla brott och andra uppdrag. Nu lanserar Polisförbundet en nygammal och beprövad lösning:


"Trots att det råder politisk enighet om behovet av fler poliser minskar antalet poliser i yttre tjänst. Erfarenheter från Uppsala visar att administrativa assistenter kan effektivisera och öka antalet poliser i yttre tjänst. Om polisen anställer 375 assistenter kan det ge ytterligare 750 poliser i yttre verksamhet, lika många som utexamineras i år, skriver Polisförbundets ordförande Lena Nitz  i en debattartikel i Dagens Nyheter.


Polisstödsassistenter frigör tid för poliser i yttre tjänst

För poliser i yttre tjänst skulle ett administrativt stöd betyda mycket. De skulle komma ifrån tidsödande administration och i stället få mer tid till kärnverksamheten. Att få ut fler poliser på fältet skulle hela samhället tjäna på.

 

Vi vill därför att Polismyndigheten tillsammans med de fackliga organisationerna skapar en tydlig polisstödjande funktion. Vi föreslår att man i ett första steg anställer polisstödsassistenter som bistår poliser i yttre tjänst. Det är där vi ser att behovet är mest akut och att nödvändiga polisresurser kan frigöras. I ett andra steg bör man även se om en liknande funktion skulle kunna inrättas för att underlätta den utredande verksamheten.

 

Låg kostnad

Kostnaden för att anställa 375 assistenter utifrån de villkor man har i Uppsala är omkring 210 miljoner kronor om året. Det är en relativt låg kostnad sett till vilken effekt det skulle få för den polisiära verksamheten – både i form av en ökad polisiär närvaro i samhället, förbättrade resultat och en förbättrad arbetsmiljö för poliser."


Blåljus kan bara hålla med. Den yttre verksamheten är hårt belastad av administration, krångliga avrapporteringssystem och rutiner. Dessutom ska ju den enskilde polisen nuförtiden administrera sig själv i allt större utsträckning - exempelvis lägga in sina arbetstider i COPS, frånvaro i PALASSO och så vidare. Till det kommer det polisiära, där avrapportering, beslag och andra tvångsmedel innebär ibland oändliga inläggningar i olika system - bara att begära en teknisk undersökning tar bort en radiobil från gatan i en ansenlig tid. Så Turlagssekreterare eller motsvarande skulle så klart göra polisjobbet mycket effektivare och roligare - för de flesta poliser i yttre tjänst vill vara ute och göra nytta!


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994