Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-01-10 10:00

Fler poliser för att angripa vapenvåld

Liberalernas rättspolitiske talesman, Roger Haddad skriver i en artikel i Dagens Samhälle om det ökade vapenvåldet i kriminella kretsar, med spridning av handgranater och andra oönskade konsekvenser för samhället. Han har ett antal åtgärder för att komma tillrätta med problematiken, som är värda att lyssna till.

Dels på kort sikt, då måste Sverige omgående skärpa lagen mot handgranater, i dag är det i princip riskfritt att hantera handgranater – risken för lagföring är orimligt låg, enligt Haddad. 

 

Den kriminella världens våldskapital och varumärken var även föremål för en initierad diskussion i Veckans Brott, där polisens resursbrist blev väldigt tydlig. Vad spelar det för roll att vi har en manual för hur många polisresurser ett grovt brott kräver, när poliserna inte finns?

 
Haddad skriver även att Liberalernas främsta prioritet är att stoppa avhoppen från polisen. Avhoppen från kåren påverkar direkt antalet poliser ute i samhället och antalet som utreder grova brott. Utöver en polislönereform vill vi prioritera resurser för att anställa fler civila utredare. Det skulle ge polisen en permanent resursförstärkning för att bättre klara det faktum att mängden tunga utredningar har skjutit i höjden.

 

Haddad kräver även skärpa straff för unga lagöverträdare. Många av de som begår brott är mycket unga, men de begår allt grövre och allt mer hänsynslösa brott. Det är ingen lämplig signal till den allt grövre brottsligheten bland allt yngre personer. Därför vill L slopa straffrabatten för unga kriminella. Om någon begår ett mord och är under 20 år är det orimligt att man direkt får halva strafftiden struken. Den som begår ett så grovt brott som mord ska kunna dömas till livstids fängelse, även om gärningspersonen är 18 år, skriver Haddad.


Han konstaterar att det är ett misslyckande för samhället att vi fortsätter förlora poliser, samtidigt som polisen inte ens hinner prioritera sexualbrott och våldtäkter samtidigt som antalet skjutningar ökar och de områden som klassas som särskilt utsatta blir fler.

Liberalerna fortsätta kräva åtgärder och förebyggande insatser som skola och socialtjänst, och har även förslag på högre anslag till Tullen för att begränsa inflödet av vapen till Sverige.

 

Blåljus ser klara möjligheter med flera av de förslag som Roger Haddad presenterar. Egentligen borde väl politiker av alla färger kunna enas om det mesta i hans text. Det blinda våldet från kriminella drabbar i första hand andra kriminella, men även allmänheten, särskilt i socialt svaga områden och poliser. Eller som Anders Lindberg skriver i en ledare i Aftonbladet om handgranater mm:

 

"Kanske låter det som en klyscha men nu måste hela samhället mobiliseras mot denna typ av brottslighet.

Kanske bör de politiska partierna snegla på försvaret. Där har man klarat att samverka över blockgränsen, att ge och ta för att tillsammans helt lägga om politiken. Det skedde under galgen, som en konsekvens av Rysslands upprustning och ett försämrat säkerhetsläge i vår omvärld.

Om de politiska partierna kan lägga prestigen åt sidan i försvaret av Sverige borde det även vara möjligt för att återupprätta tryggheten på gator och torg."


Polisförbundet har länge efterlyst en blocköverskridande överenskommelse kring polisen, att politikerna ska sluta ge varandra skulden för att det idag finns för få poliser i förhållande till brottsligheten. Ingen kan lägre förneka att vi har en poliskris, en kris som går ut över mäns och kvinnors trygghet. I stället borde alla kunna enas om en hållbar polispolitik som får fler poliser att vilja stanna kvar i yrket, förbättrar rekryteringen och rent av får ett flertal av de poliser som slutat att vilja återkomma som polis...


För det främsta skälet att lämna polisyrket är hur det värdesätts ekonomiskt.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994