Publicerat 2011-09-08 18:30

FEL AVSKED:

”Staten får tåla kritik”

Går det att lita på PAN?

AD-dom avslöjar slarv

Om du talar med höga chefer inom Polisen kommer de att bedyra att det är ”högt i tak” inom verksamheten.  Kritik är naturligtvis tillåten och alla har rätt att tänka, tala och skriva fritt, påstår man. Verkligheten är en helt annan. Kritik möts med anklagelser om att den rubbar förtroendet för Polisen, är överdriven och osaklig, skapar samarbetssvårigheter och skadar hela verksamheten. Har man chansen tystar man kritikerna. Rikspolisstyrelsens, Rps, agerande i målet runt Skånepolisen, SP, som felaktigt avskedades av Personalansvarsnämnden, PAN, osar av den här unkna attityden till polisernas yttrandefrihet.

Arbetsdomstolen, AD, plockar ner Rps argument i vändningar som ibland är nästan roliga och kvar blir egentligen ingenting. Det enda är att AD inte ser något styrkt samband mellan SP:s sjukskrivning och avskedandet och avslår ersättningsyrkande i just den delen.

RESERVATION


Innan vi går vidare – här behövs en reservation: Det är inte den goda smaken som segrat genom domen i AD. Det är enbart polisers yttrandefrihet. Den blogg som saken handlar om är till sitt uppgivet fiktiva innehåll delvis djupt obehaglig och kränker flertalet av de värden som bl a polisfacket står för som t ex jämställdhet, humanitet och yrkesetik.

Men det är inte det som ärendet handlat om. Yttrandefriheten är helt neutral – den gäller både finstämd lyrik och rent vulgärt snask. Någon smakbedömning godtas inte – bara det som strider mot lag kan bli föremål för ingripande. Det var bl a den lilla detaljen som PAN missade.

"OKLART VAD STATEN MENAR"


”Det är för Arbetsdomstolen något oklart vad staten menar med det.” Så skriver AD, ganska spydigt, om Rps försök att påstå att SP brutit dels mot Regeringsformen (alla inom den offentliga förvaltningen ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och objektivitet) dels mot Polisförordningen (anställda inom polisen ska i arbetet ska uppträda på ett sätt som inger förtroende och aktning). Utredningen i målet ger inte något som helst stöd för att han i sitt arbete som polis skulle ha brutit mot dessa bestämmelser, skriver AD. Rps har alltså påstått det ”utan något som helst stöd”!

Det har hela tiden framstått som oförklarligt att de höga jurister som finns runt och inom PAN inte reagerat mot de påstådda grunderna för att avskeda SP. Inte ens mot att man påstått att SP gjort saker som han aldrig gjort. Det är också overkligt att juristerna inte upplyst övriga i nämnden om lagar och rättsfall runt yttrandefriheten – t ex från AD! Hur går verksamheten till i PAN?

DET FÅR STATEN TÅLA


T ex har AD flera gånger klargjort att det inte finns något utrymme för att anse att den anställdes grundlagsskyddade friheter inte skulle kunna göras gällande mot staten i dess egenskap av arbetsgivare. Detta oavsett anställningsavtal och lagar om anställningen. Numera framgår det också uttryckligen av grundlag att det är brottsligt för en myndighetsföreträdare att ingripa med just avskedande eller uppsägning på grund av vissa former av yttranden.

”Det sagda innebär att sådana följder av polismannens användning av yttrandefriheten som förtroendeförlust, förlorat anseende samt upprördhet och känslor av kränkning bland allmänheten och statsanställda inte i sig kan läggas till grund för att avsluta hans anställning hos polisen. I den utsträckning sådant kan ha förekommit får staten alltså tåla det”, skriver AD och det är klara besked.

SAMARBETSSVÅRIGHETER UNDER EN VECKA?

 
”Staten/Rps har inte påstått att SP gjort på det klandervärda sätt som han i skepnad av den fiktiva karaktären Farbror Blå beskrivit på bloggen eller annars gjort något brottsligt”, noterar AD. ”Staten/Rps har inte heller som grund för avskedandet fört fram några klagomål på hur han betett sig i arbetet som polis eller de värderingar han låtit komma till uttryck i det arbetet. Det får det enligt AD:s mening anses klarlagt att SP inte skrivit inläggen i tjänsten eller låtit det framstå som han gjort det.

Rps har också menat att SP:s bloggande lett till samarbetssvårigheter. AD påpekar att en myndighet kan få ingripa arbetsrättsligt med anledning av allvarliga samarbetssvårigheter, även om dessa ytterst har sin grund i att en anställd använt sin yttrandefrihet.

SAMARBETSSVÅRIGHETER INTE STYRKTA


AD framhåller att det inte gjorts gällande att SP:s uppträdande skulle orsakat samarbetssvårigheter i myndigheten innan det i mars 2010 blev känt att han skrivit inläggen på bloggen. Därefter har han arbetat hos Polismyndigheten i Skåne under bara drygt en vecka. Han fick då arbeta inne i polishuset i ett rum ”längst ner i en korridor” för att undvika att han skulle komma i kontakt med allmänheten. Enligt hans närmaste chef fungerade arbetet bra under den dryga vecka han arbetade och det var inte heller några konstigheter i förhållande till hans kollegor på enheten  som av honom själv fått veta att det var han som hade bloggat.

AD:s slutsats av utredningen är att det inte har bevisats att det varit några allvarliga samarbetssvårigheter. I den utsträckning det kan ha funnits befogad anledning att befara sådana svårigheter borde detta för övrigt i första hand ha bemötts av arbetsgivaren med andra åtgärder än avskedande, menar AD.

ALLVARLIG KRÄNKNING

AV GRUNDLAGSSKYDDAD YTTRANDEFRIHET


Här häpnar man på nytt. Har juristerna i PAN inte haft tid att ge ledamöterna undervisning i vad som krävs för att styrka ett påstått förhållande? Kunde de inte berättat att en veckas arbete utan något rapporterat gnissel inte kan läggas till grund för att tala om allvarliga samarbetssvårigheter. Ledamöterna i AD måste ha tagit sig för pannan.
Arbetsdomstolens ställningstaganden innebär att staten inte ens haft saklig grund för att säga upp SP och att avskedandet av honom därför ska ogiltigförklaras.

PAN har avskedat SP för att han har bloggat på sin fritid. Avskedandet har inneburit en allvarlig kränkning av hans grundlagsskyddade yttrandefrihet. AD bestämmer det allmänna skadeståndet till 125 000 kr, jämte vitsordad ränta.


En ledamot, Claes Frankhammar, var skiljaktig. Han påpekar bl a att PAN:s beslut var enhälligt, undertecknat bl a av två höga representanter för Polisförbundet. Han tycker också att SP:s bloggande verkligen skadat Polismyndigheten i Skåne. Med anledning av de omständigheterna vill han sänka det allmänna skadeståndet till SP till 50.000 kr. I övriga frågor är han ense med majoriteten.

Text: Claes Cassel 

FOTNOT ETT Claes Frankhammar har rimligen misstagit sig. PAN:s kansli upplyser Blåljus att Polisförbundet aldrig har mer än en ledamot i PAN. I det här fallet var det Jan Karlsen som deltog i det enhälliga beslutet att avskeda SP

FOTNOT TVÅ Låt inte den här domen ge dig känslan av att det är fritt fram att skriva vadsomhelst om polisjobbet på Internet och dess sociala medier. Långtifrån allt är lagligt – sekretessområdet är särskilt minerad mark. Vissa yttranden kan vara tveksamma och var säker på att arbetsgivaren kommer att bevaka dem hårt och slå ner på allt som går.

FOTNOT TRE I artikeln ovan omnämns Skånepolisen SP. I AD:s dom används en annan förkortning som Blåljus avstod från.


BLÅLJUS
SKREV EN KOMMENTAR I ANSLUTNING
TILL AVSKEDANDET I PAN.


DU KAN LÄSA HELA AD:s DOM HÄR.


PAN:s notis om avskedandet:


3.1.2.2 Brott/förhållande utom tjänsten
PAN-793-45/10 (2010:9)
Polisinspektör hade bloggat
Utredningen: Polisassistenten hade på Internet publicerat 382 blogginlägg om ”en radiobilspolis vardag”. Av publicerade inlägg bibringades läsaren
uppfattningen att polisassistenten hade återgivit självupplevda situationer.
Inläggen gav en bild av att det inom polisen, under tjänsteutövning, är vanligt förekommande med grova sexistiska skämt och kränkande, respektlös behandling av såväl allmänheten som kollegor (red:s markering).Nämnden avskedade polisinspektören.

BLÅLJUS KOMMENTAR:

Nästan detsamma skulle kunna påstås om Leif G W Perssons roliga och spännande romaner om om den mordutredande romanfiguren som nått kommissariegraden. Frågan om avsked av Leif GW från Polisen togs aldrig upp.

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994