Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-20 15:30

Direktiv för polislöner i Polisregion Stockholm

Polisförbundet i region Stockholm har idag kommit överens med arbetsgivaren i regionen om direktiv för hur den sammanslagna lönerevisionen som gäller från 1 april 2018 ska fördelas.

Så här presenteras överenskommelsen av parterna:

"Förutsättningarna för polisers lön i region Stockholm klar

Idag tisdag den 20 mars, har regionpolischef Ulf Johansson och ordföranden i Polisförbundet i region Stockholm Stefan Eklund, undertecknat det partsgemensamma direktivet gällande Polisförbundets lönerevision i region Stockholm.

 

Förhandlingarna har skett i konstruktiv anda vilket har lett fram till direktivet, som innehåller förutsättningar för cheferna i deras fortsatta lönesättningsarbete.

 

-          Från regionen är vi nöjda att vi har kommit fram till ett gemensamt direktiv i den pågående lönerevisionen. Direktivet och underlagen för lönesättning kommer inom kort att skickas ut till regionens chefer för att fortsätta arbetet framåt. Min förhoppning är att medarbetarna känner att vi gör de satsningar vi kan utifrån de förutsättningar vi har, säger regionpolischef Ulf Johansson.

 

-          Vi kan nu under avtalsperioden fortsätta verka för att få fram mer pengar till löneökningar för att våra medlemmar ska märka en verklig skillnad. Detta är ett första litet steg på vägen till en nödvändig uppvärdering av polisyrket, säger ordförande i Polisförbundet region Stockholm Stefan Eklund."

 

Under eftermiddagen kallade förbundsregionstyrelsen till ett extra löneråd, varvid alla förbundsområden tillstyrkte överenskommelsen.

 

Förbundsregion Stockholm

Gilla sidan: