Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-04-07 12:40

Desperat föreslå B-polis

Kristdemokraterna toppar ibland löpsedlarna. Dessvärre för partiet har det på senare tid mest handlat om mediokra opinionssiffror. För att vända dessa, har partiet lagt förslag om fler poliser än något annat parti, en bra idé i och för sig. Partiet föreslår 10 000 poliser till i Sverige fram till 2025. Alla som kan räkna inser att det blir väldigt stora kullar av poliser. Och som löneläget är just nu, fylls inte ens de avsevärt färre platser som finns för att utbilda poliser.

Nu kommer det fram vad för slags poliser det skulle bli enligt partiets förslag.
Det visar sig att partiet vill sänka utbildningen av poliser till en ettårig snabbutbildning som skulle innebära ett slags polis-ordningsvakt. Precis som om polisarbetet i yttre tjänst skulle vara lite enklare och mindre kvalificerat. Dessutom föreslår partiet att dessa låtsaspoliser skulle ha kommunala arbetsgivare. Vilket i och för sig skulle kunna vara praktiskt för ett eller annat kommunalråd som ville kunna köra bil till kyrkan efter en trevlig lördagskväll.

Men hela polisreformen handlar ju om att alla poliser skall kunna samverka för ökad effektivitet och slagkraft. Och att murar skulle rivas inom myndigheten. Att vrida klockan tillbaka till före förstatligandet 1965, skulle innebära ett dråpslag mot hela den tanken, förutom att ännu en omorganisation är vad svensk polis behöver minst av allt just nu.

Partiet har i och för sig avsatt 915 miljoner (på fyra år) som skall kunna användas till bland annat polislöneökningar. Men även "bättre villkor och bättre utrustning". I förhållande till regeringens satsning i vårbudgeten, på 700 miljoner ter sig det förslaget modest.

Så här skriver Polisförbundet om partiets förslag: 

"Kristdemokraterna föreslår en ny ettårig kortutbildning för poliser. De som gått den kortare utbildningen ska fungera som poliser i yttre tjänst och ha samma befogenheter som poliser med längre utbildning.

 

 

– Det är helt fel väg att gå. Det är inte mindre utbildning vi behöver, snarare tvärtom. Polisyrket är ett komplext och svårt jobb och då ska vi inte tumma på kraven. Framtidens utmaningar kommer att ställa än högre krav och då ska vi inte dra ner på utbildningsambitionerna, säger Lena Nitz, ordförande i Polisförbundet.

 

 – I stället måste utbildningen bli en högskoleutbildning. Samhället förändras och polisen måste hela tiden utvecklas för att kunna hantera den nya brottsligheten, säger hon.

Med Kristdemokraternas förslag riskerar polisyrket att bli uppdelat i ett A- och B-lag.

 

– Det finns fördomar mot att polisyrket är enkelt. Så är det inte. Enkla, till synes rutinärenden kan snabbt förändras och bli komplicerade. Då måste vi ha en poliskår som är rustad för det, säger Lena Nitz.

 

Kristdemokraternas förslag om att få 5000 fler ordinarie poliser, välkomnas av Polisförbundet.

 

– Vi behöver bli fler. Men för att lyckas locka fler till utbildningen och få färre att sluta som poliser måste lönerna och anställningsvillkoren förbättras, säger Lena Nitz."


Blåljus kan bara hålla med vår ordförande. Alla poliser behöver vara tillräckligt välutbildade för att klara av även omöjliga situationer. När alla andra springer från en plats skall poliserna klara av att ingripa på ett samordnad, korrekt och rättssäkert sätt. Det ställer väldigt höga krav på utbildning och träning. Likt Lena Nitz, vet poliserna att det är fördomsfullt att inbilla sig att poliser "på gatan" skulle vara ett enklare, mindre kvalificerat polisarbete. Det är dessvärre inte första gången den typen av syn på polisarbete vädras. Det är just ute i verligheten de mest extrema situationerna kan uppstå snabbare än någon bakom ett skrivbord kan ana. Och det är där våldsmonopolet ställs på sin spets.

 

Det är även värt att påminna om, att när KD tillsammans med Alliansen satt i regeringsställning var det inte tal om några satsningar av detta slag. Inte heller i den första budgeten efter det senaste riksdagsvalet, där Alliansen bestämde, fick polisen en enda krona mer än vad regeringen erbjöd. Visst har brottsligheten eskalerat sedan dess, men hade pengar avsatts då, kunde vi haft fler poliser nu.


Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994