Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2016-09-01 08:40

Delpensioner kan lösa poliskrisen

I Expressen beskiver Britta Svensson i en krönika vilket högt förtroende sveriges poliskår har hos allmänheten. Svenska folket älskar sina poliser, skriver hon, när de får syn på någon, vill säga...
I samma tidning beskriver ledarsidan poliskrisen, och i DN beskriver inrikesminiser Ygeman hur polisen som inte är i kris, skall lyckas bättre i framtiden. Och att brottsoffer får ha förståelse...

Britta Svensson inleder sin krönika med orden: "I Sifos förtroendebarometer från i år ligger polisen tvåa på listan. Över 60 procent av svenska folket har mycket eller ganska stort förtroende för polisen. Bara universitet och högskolor ligger högre.

Förtroendet ökar, enligt Brottsförebyggande rådets mätningar. Sex av tio som utsatts för brott är positiva till polisens arbete.

 

Svenska folket älskar sina poliser. När vi får syn på någon, vill säga."


Britta konstaterar vidare i krönikan att poliserna är för få. Hon beskriver polisernas arbetsförhållanden och berättar att hon som journalist får mer inblick i polisens jobb än många andra. De utför ibland heroiska insatser som är långt bortom allt en vanlig medborgare någonsin kommer nära. Ändå är de bara vanliga medborgare själva. Låga löner, inte särskilt hög status, inga guldstjärnor någonstans.

 

Britta avslutar sin krönika med att fundera över de nya generationer som skall fungera som poliser och hur de värderas. Hon avslutar sin krönika med orden: "Hur får vi en 80- eller 90-talist, av Migrationsverket beskrivna som ”anställda som vant sig vid att bli skjutsade hit och dit och få allt de pekar på”, att ta det tuffa jobb som det är i dag att vara polis, till den lönen, till de arbetsvillkoren?

Ingen har kommit med ett enda svar på den frågan."

 

Fast just där håller vi på Blåljus inte riktigt med. Polisförbundet har svaret!

 

På Expressens ledarsida, pläderar tidningen för att statens utgifter skall koncentreras till det mest nödvändiga. Som polisen. Så här beskrivs poliskrisen i inledningen till Ledaren:

"Det råder, som alla väl vet vid det här laget vet, poliskris. Polisens huvudskyddsombud larmar om en stress så stor att den är ett hot mot hälsa och liv. Polisstationer klarar inte av att hålla minimibemanning. Uppklarningsprocenten har sjunkit till rekordnivåer: bara 14 av 100 anmälda brott klaras upp."

 

Något som tas upp i Ledaren, är att polisen inte skulle behöva syssla med icke polisiära uppgifter, som okynnesanmälningar. Det har ju även Anders Ygeman pläderat för att avlasta myndigheten, vilket vi väntar på.

 

I DN beskriver inrikesministern hur polisen skall bli bättre. Han menar att omorganisationen inte gett effekt ännu, och att gränskontroller och migration ansträngt polisens resurser. Då har mängdbrott prioriterats ned för att klara uppdraget. Ministern för en nära dialog med polismyndighetens ledning för att vända utvecklingen. Han säger till DN att brottsoffer måste ha förståelse för att de ökade gränskontroller som inleddes för snart ett år sedan slukat utredningsresurser. En inte helt enkel pedagogisk uppgift för polisen...

 

Dock kommer minister Ygeman inte att rulla tillbaka utvecklingen till att polisen styrs i 21 påvedömen. Han ger myndigheten året ut för att förbättra resultaten, annars kan det komma förändringar i samråd med Polisförbundet och polisledningen, men också med riksdagsoppositionen


Ministern ger exempel på vad som på kortare sikt kan förbättra situationen, och nämner då möjligheten för poliser att vara kvar på delpension, att vara flexibla hur man sätter scheman så att de som är lite äldre kan fortsätta vara ute och att låta lokalpolisområdena var mer delaktiga i rekryteringen så att vi kan knyta poliser till deras egna områden. Saker som inte är så stora men ändå betydelsefulla för den enskilda poliskvinnan eller polismannen.

Blåljus hoppas att många poliser får möjligheten att arbeta flera år fram till pension, genom delpensionsavtalet, något som vi uppskattar att polisledning och politiker tagit till sig. Idag, är det den 1 september och sista dagen för i år att ansöka om delpension för poliser. Mer information finns på Intrapolis.

Tommy Hansson

 

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994