Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2015-12-08 10:50

Centern vill ge 2000 poliser 5000:- mer

Visst är det intressant, när olika intressenter vill bestämma polisernas löner i stället för de avtalsslutande parterna. Härom veckan var det Hanne Kjöller som ville satsa på högpresterande poliser. Nu är det Annie Lööf som vill satsa 5000 extra på områdespoliser. 


Så här presenteras förslaget på Centerns hemsida.

"Trygghet skapas lokalt, av poliser och en rättsstat som finns där människor bor och verkar. Men många poliser byter ofta tjänst och hinner inte bygga upp relationer till de som bor i området. De lokala polisernas arbete måste prioriteras högre. Centerpartiet föreslår i dag ett särskilt lönelyft på 160 miljoner kronor per år som ska gå till områdespolisen det vill säga 5000 kronor mer i månaden.


– För att rättsstaten ska fungera behöver den finnas lokalt, och för att hårt arbetande poliser ska vilja stanna kvar måste värdet av deras arbete synas i lönekuvertet. Centerpartiets förslag innebär ett lönelyft på 5000 kronor i månaden för områdespoliserna, säger Annie Lööf, partiledare för Centerpartiet.

 

Polismyndigheten utsätts just nu för en stor press. Omorganiseringen till en nationell polismyndighet går långsamt och frustrationen inom myndigheten är stor. Omorganiseringen som skulle öka polisens lokala närvaro ser istället ut att centralisera den.

 

– Polisens nya organisation med sina 2000 områdespoliser behöver komma på plats och bemannas. Då måste det bli mer attraktivt att söka sig till områdespolis, och för de som finns att stanna kvar i sina arbeten, säger Annie Lööf.

 

Centerpartiets nya förslag om ett lönelyft för områdespoliser är en del av ett större antal reformer för rättsväsendet som kommer att ingå i partiets kommande vårändringsmotion som läggs i riksdagen under våren.

 

– I tider då såväl vänster- som högerextrema rörelser och grupper som förespråkar islamistisk radikaliseringen blivit allt våldsammare är det ännu viktigare att vi värnar det öppna samhället och att varje person, oavsett var i Sverige hen bor, ska kunna känna sig trygg. Denna trygghet kan bara skapas genom en stark rättsstat, avslutar Annie Lööf."

 

Blåljus har tidigare beskrivit vikten av att ha ett rimligt lönesystem som gynnar polisernas samarbete och lojalitet. Det är säkert så, att områdespolisen - särskilt på vissa orter - kan behöva extra medel för att göra arbetet attraktivt. Men även på dessa orter, skall andra poliser ingripa, spana, utreda, samverka. Det är lite svårare att motivera varför en barnutredare, som hanterar några av de känsligaste och svåraste uppgifterna skall ha sämre betalt än en områdespolis. Eller varför en spanare, som kanske spanar och ingriper mot de grövsta gängen i ett område skulle ha sämre betalt. Eller varför en radiobilspolis som intriper sida vid sida med områdespoliserna i ett område skall ha sämre betalt. Och så vidare.

 

Med det sagt, noterar vi att detta förslag, skall ingå i ett större antal förslag för att stärka rättsväsendet. Det kanske kommer förslag om fler poliskategorier som behöver uppvärderas. Det är så klart glädjande i så fall. Blåljus har ju sökt med ljus och lykta efter den typen av satsningar, bland annat under partiledarnas Almedalstal. Då var de sorgligt frånvarande.

 

Blåljus vill stillsamt påpeka, att de poliser som blev attackerade med en handgranat i en förort till Stockholm inte skulle få del av Centerns satsning. Att politiker nu inser att polisyrket behöver uppvärderas, är så klart glädjande. Även om det är sent påkommet.

 

Även Polisförbundets ordförande, Lena Nitz kommenterar förslaget:

”Det gläder oss att polisernas lön nu är uppe på ledande politikers agenda. En förändring är nödvändig för att behålla våra poliser. Vi på Polisförbundet har under lång tid arbetat för att yrket ska uppvärderas.


Vi håller med Annie Lööf om att områdespoliserna är viktiga för att skapa långsiktiga relationer och kontinuitet i polisarbetet. En stabil polisnärvaro är en förutsättning för att människor ska känna sig trygga samtidigt som det motverkar det ökade våldet i vårt samhälle.

 

Däremot blir vi förvånade över att Lööf i pågående avtalsrörelse går ut med att lyfta en grupp ur kollektivet. Och vi förbehåller oss rätten att hävda den svenska modellen där det är parterna som förhandlar. I den kontexten är lön inte oväsentlig.

 

Den omorganisation som skett och de tuffa åtaganden vi står inför visar på behovet av kraftiga resursförstärkningar till Polisen.

 

Vi ser att vägen framåt handlar om att uppvärdera samtliga polisers arbete, oavsett om de är i inre eller yttre tjänst, för att fortsätta locka nya till yrket och erfarna att stanna kvar.


Alla behövs för att klara av de påfrestningar vi har och de utmaningar som kommer.

 

Lena Nitz”

 

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994