Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-31 12:40

Botkyrkapoliser knäcker gängen

På Polisen.se beskrivs en satsning mot grova brott i Botkyrka som gett uppseendeväckande gott resultat. När polisen bidrar till att låsa in gängledare och få bort vapen och stora mängder narkotika från gatan, finns ett hopp om ett tryggare samhälle. I Botkyrka finns några områden som betraktas som särskilt utsatta, vilket gjort att polisen satsat extra resurser just där, bland annat i satsningen Mareld.

Så här skriver polisen.se:

"Flera gripanden och beslag av stora mängder narkotika och vapen - ett resultat av polisens samverkansarbete i norra Botkyrka.

 

Polisen har bedrivit ett intensivt underrättelse- och samverkansarbete i norra Botkyrka, ett särskilt utsatt område med allvarlig brottslighet och stora socioekonomiska problem. Arbetet har redan resulterat i flera gripanden och domar för bland annat grov narkotikabrottslighet. En person som bedöms som ledargestalt i Norra Botkyrka är bland dem som dömts för grovt narkotikabrott till 3 år och 6 månaders fängelse.

 

Utredningarna mot det kriminella nätverket i södra Stockholm pågår fortfarande, men insatserna i området har konkret resulterat i form av stort antal beslag och säkrade pengar. Här är några exempel på sådana resultat:

  • 6 automatkarbiner
  •  6 pistoler
  • 5 magasin till pistol
  • 1 handgranat
  • Ca 2,7 kg kokain
  • Ca 25 kg cannabis.
  • Över 2 miljoner kronor i beslag/kvarstad.
  • En villa i kvarstad.

Polisen samverkar kraftfullt för att bekämpa den organiserade brottsligheten. Insatserna har bedrivits på olika nivåer och med olika kompetenser på nationell, regional och lokal nivå. Polisen har även haft ett tätt samverkansarbete med andra myndigheter, vilket har varit en av framgångsfaktorerna i arbetet.

 

– Arbetet mot de kriminella nätverken blir framgångsrikt när vi använder alla våra förmågor samlat och angriper problemen tillsmammans och koordinerat.  Vi måste komplettera varandra, både polisen och övriga myndigheter i syfte att göra det besvärligt att vara kriminell, det är vårt ansvar, säger Sofie Holmqvist, sektionschef på Nationella operativa avdelningen.

 

Fler synliga poliser ökar tryggheten

Botkyrka är särskilt prioriterat av polisen vilket betyder att polisen satsar stora resurser där. Polisens arbete syftar till att skapa trygghet för de som bor där genom ordning och säkerhet, och att återskapa förtroendet för rättsväsendet. De boende i områden ska känna sig trygga och våga vara en motkraft mot de kriminella. Polisen bedriver också ett aktivt samarbete tillsammans med andra samhällsaktörer och näringsidkare för att göra Botkyrka tryggare. Och arbetet går i rätt riktning.

– Vi som rör oss i områdena ser att det kommer fram fler personer och pratar med oss, konstaterar Patrik Sverin, operativ koordinator i Lpo Botkyrka. Det vågade de inte förr. Det visar att polisens uthålliga arbete går i rätt riktning.

 

Fortsatt kraft på att bekämpa de kriminella nätverken

Samverkansarbetet fortsätter att utvecklas och intensifieras. Individerna i nätverken är multikriminella, och begår alla brott som genererar inkomst: narkotika, tillgreppsbrott, våldsbrott, bedrägerier. Nätverket har också kontakter med medlemmar i andra konstellationer främst i Södertälje. Från polisens sida arbetar man därför mot dem på bred front.

 

De brottsliga nätverken i området har visat att de har våldskapital och när nu en av ledargestalterna är fängslad fortgår polisens arbete med att bekämpa nätverken och försvåra för nya strukturer i nätverket att uppstå. Arbetet innebär bland annat att fortsätta inrikta sig på viktiga kriminella i mellanledet och se till att så många som möjligt kan lagföras och sättas i fängelse.

 

Polisens insatser i området ger sammantaget ett bra resultat och detta ökar trycket i den kriminella miljön. Att få bort vapen från gatan är ett sätt att rädda liv. Det handlar också om att skapa trygghet för medborgarna i norra Botkyrka. Polisen tillsammans med andra aktörer fortsätter sitt långsiktiga arbete.

 

 

Nyhet från

Polisen"
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994