Publicerat 2018-06-01 08:40

791 antagna till PHS Goda nyheter men

Polismyndigheten berättar om det förbättrade rekryteringsläget på polisen.se:

 

"I dagarna får 791 personer besked att de har antagits till polisutbildningen som börjar i augusti.

 

Polisen ska fram till år 2024 växa med 10 000 anställda. Av dem ska ca 7 000 vara poliser. Att fylla platserna på polisutbildningen är ett viktigt led i att bli fler poliser.

 

- Det är väldigt glädjande att vi nu kan erbjuda nästan 800 personer en utbildningsplats till hösten. Vi ser dessutom att intresset håller i sig. Till utbildningen som börjar i januari 2019 har det inkommit 11 459 ansökningar vilket är rekord, säger Anna Orhall enhetschef inom HR-avdelningen.

 

Från 300 till drygt 1 000 utbildningsplatser på några år

På några år har antalet utbildningsplatser ökat från 300 platser per termin år 2015 till 800 per termin i år. För utbildningsstarten i januari 2019 finns det 1 020 platser.

 

Intresset för att bli polis är stort och har ökat senare år, vilket inte minst märks på den senaste ansökningsomgången som var 14-31 maj. Då sökte 11 459 personer till vårens utbildning. Av de som söker är det många som sållas bort eller hoppar av under antagningsprocessen. Vem som helst kan inte bli polis.

 

 

- Få utbildningar har så omfattande urvalstester som polisutbildningen. De som kommer till prövningen genomgår ett flertal medicinska, fysiska och psykologiska tester, säger Anna Orhall.

 

791 personer har antagits till hösten utbildning

Av de 9 594 som sökte till polisutbildningen i november 2017 kallades 4 565 till prövning hos Rekryteringsmyndigheten. Av dem var det 3 044 som kom. 791 personer klarade alla tester och erbjuds nu en utbilningsplats till hösten.


Kraven har inte sänkts

För den som tror att det höga antalet antagna beror på att kraven har sänkts har Anna Orhall ett tydligt svar:

- Vi har inte sänkt några krav. 2016 gjorde vi en mindre justering. Det finns inte heller några planer på att sänka kraven framöver. Däremot ser vi tillsammans med Rekryteringsmyndigheten över själva antagningsprocessen så att vi får en smidigare och modernare process."

 

Nu kommer Polismyndigheten att anstränga sig för att peppa de antagna till att verkligen dyka upp till höstens terminsstart. Erfarenhetsmässigt har det förekommit att andra utbildningar, jobberbjudanden eller privata angelägenheter haft en tendens att komma emellan. För att undvika det i år, kommer de som kallas att få ett brev, ett nummer av tidningen Svensk Polis och sms från Polismyndigheten.


– De kommer att få ett brev från rikspolischefen och dessutom kommer vi att ringa upp var och en av dem så att de ska känna sig välkomna till myndigheten och till utbildningen, säger Orhall till TT. Hon påpekar vidare att ett ökat fokus på arbetsmiljöfrågor samt det nyligen slutna löneavtalet kan öka attraktiviteten i yrket och viljan att stanna i det.

 

Blåljus gläds åt att det kan komma fler nya kollegor, de är välkomna och behövs verkligen, när de är färdiga om 2-3 år. Det är utmärkt att Polismyndigheten anstränger sig för att få de antagna att verkligen dyka upp till terminsstarten, frånfället har tidigare varit ca 10%. Kanske borde man arbeta för att ha ett antal personer på reservplats, om det finns ett överskott av behöriga i framtiden. Men där är vi inte än. Igår, den 31 maj gick ansökningstiden ut för vårterminen 2019, då det gäller att rekrytera 1020 elever till PHS. Rekryteringskampanjen har varit massiv och löftena om bättre anställningsvillkor för poliserna i framtiden många.

 

Arbetet med att uppvärdera polisyrket, som knappt påbörjats, måste fortsätta för att ännu fler ska vilja bli polis. Om Polisförbundet får bestämma kan polisyrket bli ett riktigt drömyrke för framtiden. Eller som Polisförbundet skriver på sin hemsida:

 

Prio 1 #flerpoliser.

"Polislönerna diskuteras som aldrig förr i maktens korridorer. Det är en seger i sig för alla medlemmar i Polisförbundet som kämpat för att få upp frågan på agendan, men också ett nödvändigt tillfälle att se till att partiernas löften inte bara blir ett slag i luften.

Ingen ska kunna undgå att Sverige behöver fler bra poliser och att första steget dit är att höja polislönerna. För att detta ska bli verklighet behövs den samlande kraften från Sveriges poliskår."

 

Kampen för att bli fler poliser som kan undsätta allmänheten, har bara börjat.


Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994