Publicerat 2018-12-14 12:50

771 antagna till PHS -Bra eller dåligt?

Polismyndigheten berättar hur det gått med de 11588 som sökte till vårterminens kurser på Polishögskolorna. Som Blåljus berättat tidigare har de nyöppnade skolorna i Borås och Malmö inneburit att det fanns plats för 1020 blivande poliser på dem. Så hur många blev det? Det vet vi några veckor in på terminen...

 

Så här berättar Polismyndigheten:

"11 588 personer sökte till polisutbildningen som startar i vår. Av dessa får nu 771 personer besked att de klarat alla tester och antagits till utbildningen.

 

Det är bra att vi kan erbjuda nästan 800 personer en plats till vårens utbildning. Antalet studenter har mer än fördubblats de senaste åren men behöver öka ytterligare. Vi vet att det finns många bra potentiella poliser och arbetar brett med att få fler intresserade av polisyrket, säger Anna Orhall chef för enheten HR kompetens på Polismyndigheten.

 

Intresset för polisutbildningen ökar vilket inte minst märks på den senaste ansökningsomgången i november i år då 15 776 personer sökte till höstens utbildning (2019).

Många söker till polisutbildningen men en stor andel dyker inte upp till prövningen. Därför arbetar polisen hårt för med att få fler att inställa sig till prövning men också att fullfölja prövningsprocessen. Bland annat bekostas resa och logi numera av polisen och besked om anspirantplacering ges redan vid antagningsbeskedet. Dessutom har antalet distansutbildningar utökats. Utöver det så startar två nya polisutbildningar vid Malmö universitet och Borås högskola i januari 2019.

Nästa steg i att förbättra ansökningsprocessen är att de som söker till vårterminen 2019 själva ska kunna boka tid för prövningstillfället samt på ett enklare sätt kunna boka resa och logi i samband med prövningen. Med start vårterminen 2020 ska det också bli möjligt att söka till polisutbildningen när som helst under året, och inte under en specifik period som nu är fallet.

 

Utöver en anpassning av de praktiska momenten, så som bokning av resa och logi så ska alla som klarat och avslutat prövningen hos Totalförsvarets Rekryteringsmyndighet få möjlighet till ett personligt samtal, säger Anna Orhall, chef för enheten HR kompetens på Polismyndigheten.

 

I dag går dubbelt så många på polisutbildningen jämfört med för 3 år sedan och antalet platser till utbildningen har ökat från 300 platser till dagens cirka 800 platser per termin.

 

– Även om det är betydligt fler som påbörjar utbildningen nu än för några år sedan så är det ändå inte tillräckligt för att möta det behov av poliser som finns i dag. Vi behöver därför se över processen utan att sänka några krav. Kraven som ställs på de som söker till polisutbildningen måste möta de krav som polisyrket ställer, säger Anna Orhall.

 

Den nya antagningsprocessen, med bland annat kortare ledtider, möjlighet att ansöka till polisutbildningen under hela året och personliga samtal, är ett samarbete mellan Polismyndigheten och Totalförsvarets rekryteringsmyndighet (TRM) och ska vara helt implementerad till 2020.

 

Antagna per lärosäte

Borås: 144 varav 72 distans

Växjö: 207 varav 50 distans

Malmö: 96

Umeå: 168 varav 50 distans

Södertörn: 156 "


Allt enligt Polismyndigheten. Det är värt att notera att det möjliga antalet 1020 inte nämns. Man skulle väl även kunna fundera över om de som studerar på distans inte borde kunna tas in utöver dessa 1020... Men visst är det bra att antalet trots allt ökar om än för långsamt, med målsättningen 10 000 fler polisanställda till 2024.


Polisförbundet noterar antalet med orden (på Twitter)

"771 personer har fått besked om att de klarat alla tester och att de antagits till polisutbildningen. Fler poliser behövs och vi välkomnar varmt alla er som påbörjar utbildningen vårterminen 2019. "


Även Justitieministern i övergångsregeringen Morgan Johansson gläds på Twitter:

"Antalet som utbildas till polis fortsätter att öka. Vi har mer än fördubblat utbildningstakten, och 771 är den största kullen på över 10 år! Det är bra, men vi måste öka ytterligare om vi ska nå målet om 10 000 fler anställda i polisen till 2024!"


Så här ser utvecklingen ut för de senaste åren, enligt Polismyndigheten. Inte heller där framgår det att antalet utbildningsplatser dragits ned för VT 2019 från 1020 platser.*sannolikt ska sista raden vara 2019 augusti...


Tidningen Barometern har i ett ledarstick kommenterat resultatet. Tidningen noterar att antalet sökande per plats från 2015 till 2019 har sjunkit från 27,7 till 11,4. Tidningen noterar även att det är stor skillnad på det antal som antas, och det antal som finns kvar blott tre veckor in på utbildningen.


Tidningen avslutar ledaren med orden:


"I det ljuset blir siffrorna för januari än mindre imponerande, för nu har dessutom antalet utbildningsplatser ökat ännu mer. Det finns 1 020 platser, men bara 771 personer har klarat alla tester och antagits. Om erfarenheten upprepas kommer minst 61 av dessa att avstå från att påbörja utbildningen. Tre veckor in på utbildningen i januari 2019 kommer då 30 procent av platserna att stå tomma.


Av detta framgår hur tom regeringens retorik på polisområdet har varit. Det har gått utmärkt att expandera polisutbildningen, men inte att förena expansionen med kvalitet och engagemang. Det har gått utmärkt att utlova fler poliser, men inte att finna de människor som ska utföra uppgiften. De 300 tomma platserna blir ett monument över en förfelad polispolitik."

 

Blåljus håller med om problembilden, även om den nuvarande regeringen inte är ensam ansvarig. De allra flesta partier och regeringsalternativ var länge (in på 2015) eniga om att det var fullt tillräckligt med runt 20000 poliser i Sverige, och att omorganisationen skulle göra verksamheten effektivare och billigare. Dessbättre finns det väl inget parti som står kvar i den villfarelsen.

 

Det som nu krävs, är anställningsvillkor som gör polisyrket attraktivt. Dels för att fylla upp alla möjliga platser till Polishögskolorna, men även för att få poliser som av ekonomiska skäl lämnat yrket att återvända.

 

Polisförbundets ordförande Lena Nitz kommenterar behovet att värva tillbaka erfarna poliser i tidningen Metro. ”Med tanke på polisbristen och på att utbildningsplatserna på polisutbildningen inte fylls är det oerhört viktigt att polismyndigheten blir bättre på att återrekrytera poliser som slutat och att hålla kvar de poliser som jobbar”, säger hon till tidningen och fortsätter med att berätta att poliser som sökt återanställning fått beskedet att polismyndigheten inte har pengar att återanställa dem.

 

Lena beskriver problemet och boten: "Polismyndigheten måste bli bättre på att återrekrytera poliser som slutat. För att det ska vara möjligt krävs det att man kan erbjuda högre löner. Vi vet att många som lämnat polisyrket gått upp flera tusen i lön när de bytt jobb."

 

Kloka ord, som vanligt från Polisförbundet. I anslutning till den här artikeln finns även intressant statistik bland annat om hur många poliser som lämnar yrket av andra skäl än pension.

 

Häromdagen röstade riksdagen mot den sk övergångsbudgeten, som inte innehöll nya satsningar på polisen. I den antagna budgeten fanns ca två miljarder extra till polisen. Dessutom några hundra miljoner som är avsedda till att höja Sveriges polislöner med i snitt 1000:-/månad under 2019 utöver gällande avtal. Den satsningen är avsedd att följas av liknande satsningar de kommande två åren, för att nå ett mål om ca 3000:-/mån högre polislöner i snitt enligt partierna bakom motionen.

 

Kanske är det början till en vändning...

 

Tommy Hansson

 

 

 

 


Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994