Publicerat 2020-01-28 13:40

6 av 10 poliser som slutat i Stockholm har gått till andra yrken


Idag går Lena Nitz, polisförbundets ordförande, ut med siffror som visar att 2 100 poliser i landet lämnat yrket utan att gå i pension de senaste fem åren, 2015 till 2019. I region Stockholm handlar det om att var sjätte polis som slutat valt ett annat yrke. Stockholm är idag den enda av landets polisregioner med minusresultat - 199 färre poliser idag jämfört med 2015. Trots tillskott av nya poliser. 

 

Sedan 2015 har 1 056 stycken poliser i Stockholmsregionen slutat. 
En del av dessa, 42 procent, är pensionsavgångar men övriga, 58 procent (617 st), handlar om att poliserna sökt sig bort från polisyrket till ett annat yrke. Trots satsningar och tillströmning av nya polisaspiranter till regionen.

- Att nästan 60 procent av våra poliser slutar och söker sig till jobb utanför polisen visar vilka marknadskrafter vi utmanas av i Stockholmsregionen, säger Stefan Eklund polisförbundets ordförande i Stockholm. Det handlar om att man söker sig till bättre arbetsvillkor och högre löner. Det är angeläget att vi hittar sätt att öka attraktiviten för att locka fler. 
I SvT inslag säger Lena Nitz:
- Det är fortfarande för många poliser som slutat. Det beror på att man inte lyckats höja lönerna tillräckligt mycket, att man inte lyckats förbättra arbetsvillkoren tillräckligt bra och säkra arbetsmiljön.

-Vi är fortfarande alldeles för få för att lösa vårt uppdrag. Det är därför det är så viktigt att fortsätta göra satsningar. 


I Stockholms län bodde per mars 2019 cirka 2,5 miljoner invånare med Gotland inräknat. 

Tina Gustafsson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994