Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2014-11-04 14:40

När Polisen inte kommer...

Blåljus har beskrivit en debatt om polisbrist och bristande förtroende för Polisen. I vissa förorter, förekommer det enligt media att vissa grupperingar ogillar när polisen kommer till platsen, de upplever polisens närvaro som ett intrång och menar att de själva styr i ”orten”.

 

På andra håll, ropar lantbrukare och andra skötsamma medborgare desperat på polis medan deras ägodelar stjäls mer eller mindre framför ögonen på dem av ligaliknande konstellationer. När Polisen varje gång uteblir, eller kommer för sent, brister förtroendet även här.

 

Ett exempel där dylik tjuvliga tillfångatogs men frigavs av det svenska rättssystemet på grund av bevissvårigheter, återspeglades i programmet Tendens. Några av de bestulna ortsborna tog då lagen i egna händer. Idag, avkunnades dom över dessa tidigare ostraffade personer, lantbrukare som det får förmodas, som tog lagen i egna händer och olagligen medförde en av de misstänkta tjuvarna. Domen blev 18 månaders fängelse för bland annat mindre grovt människorov.

Blåljus hoppas att de eventuella husdjuren på de dömdas gårdar inte tar skada av husfolkets bortavaro. När det gäller förtroendet för Polisen, fruktar vi det värsta när resurserna inte räcker till att trygga medborgarnas elementära krav på skydd mot brott. Dessvärre är vi inte helt övertygade om att vare sig polisens gigantiska omorganisation, som kommer att suga kraft ur verksamheten, eller den uteblivna satsningen på Polisen i budgetpropositionen kommer att göra situationen bättre vare sig i förorter eller glesbygd inom den närmaste framtiden.


Självklart är medborgargarden förkastliga var de än uppstår, men måhända borde våra beslutsfattare inse vad som krävs av rättsamhället för att förebygga dylika!

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994