Publicerat 2019-01-10 10:50

Medborgarlöften och polisresurserna

I ett par artiklar beskriver SVT hur arbetet med medborgarlöftena, som ges till allmänheten och kommunerna av särskilda kommunpoliser inte fungerar fullt ut. BRÅ har undersökt det hela och menar att polisen inte har prioriterat arbetet med löftena tillräckligt. Vad nu det kan bero på?

Medborgarlöften infördes som bekant i samband med att polisen blev en myndighet i den stora omorganisationen. De upprättas i landets samtliga kommuner. Efter lokal samverkan och dialog upprättas dokument där polisen lovar att vidta åtgärder tillsammans med samverkansparter för att komma åt utvalda lokala problem.


– Det vi kan se är att polisen inte har lagt särskilt mycket tid på det här arbetet. Det här är en nationell prioritering och ska man fortsätta prioritera det här så måste man jobba mer med det, säger Anna Hansson, enhetschef på Brottsförebyggande rådet (Brå) till SVT. Hon ser problem med dels att polisen inte kommunicerar löftena tillräckligt väl utåt och inåt, och vill även att polisen prioriterar löftena högre. Som brukligt, talas det tystare om vad som i så fall ska prioriteras ned.

 

SVT har även gjort ett nedslag i Hässelby, som är ett av de lokalpolisområden som specialstuderats av BRÅ. Där berättar en fd kommunpolis och en kommunpolis om varför det fungerar halvdant. - Att löftet blev som det blev berodde delvis på att vi hade en besvärlig personalsituation så vi gjorde det ganska begränsat med tanke på att vi till största delen skulle få jobba med det mellan andra uppdrag. Poliser i området uppgav i en enkät att de kunde avsätta ca 1,5 timmar i veckan i snitt...

 

Nu står polisernas förhoppning till personalförstärkningar som kan göra det möjligt för poliserna att arbeta mer med riktad verksamhet.

 

Hässelby är ett ganska representativt område i region Stockholm. I våra mest utsatta områden, som i Södra Järva, har polisen kraftsamlat genom att prioritera stenhårt i en ansträngd personalsituation. Stockholm Direkt beskriver hur det kommer att ske ganska stora förstärkningar av området under de närmaste åren. Om även andra områden förstärks, kan dessutom Järvapoliserna slippa åka runt och förstärka på olika håll som idag.

 

– Det innebär att vi kan satsa mer på förebyggande arbete. Som samarbeten med skolor och näringsidkare, jobba mer mot buskörning, vara mer synliga och med narkotikainsatser, säger en polis till Stockholm Direkt.


Blåljus har ända sedan idén med medborgarlöften kom, insett, att det behövs poliser som gör jobbet också, för att fylla dem med innehåll. Poliser som hittills lyst med sin frånvaro. De poliser som trots allt finns, har i stor utsträckning gått åt till kommenderingar, utryckningsverksamhet och utredningar av grova brott. Då blir det svårt att prioritera medborgarlöftena, oavsett med hur goda intentioner de avgetts.


Tommy Hansson

 

 

 

 

 

 

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994