Publicerat 2020-05-13 09:20

Rimfrost blir Permafrost?

Skjutningar och sprängningar har som bekant inte upphört i Sverige trots Coronakrisen och polisens insatser inom satsningen Rimfrost och det reguljära polisarbetet. Men hur skulle situationen ha varit utan Rimfrost insatser? Bland annat det har diskuterats i ett par inslag i Sveriges Radio, där Rikspolischefen m fl medverkat.

 

Under tisdagen fick Anders Thornberg berätta i Studio Ett hur polisen jobbar på trots påverkan av Corona. Han berättade att både brottsförebyggande polisarbete och utredningar fortsätter i stort som tidigare.

 

Han fick också frågor om polisernas arbetsmiljö, kopplat till Corona, men med nära samarbete med arbetstagarorganisationerna och skyddsorganisationens insatser, har arbetsmiljön trots Corona i stort kunnat säkras, bland annat med hjälp av skyddsutrustning. Men det är även en avvägning så att polisen inte förbrukar utrustning som behövs i vården.

 

Programledaren noterade att grova brott med skjutningar och sprängningar fortsätter trots satsningen Rimfrost. RPC menar att den satsningen fortsätter med full kraft trots Corona. Det är svårt att bedöma hur stort det problemet skulle ha varit om inte Rimfrost bidragit till att 700 vapen, 500 gripna och flera kilo sprängämnen tagits bort från den kriminella miljön. Det bidrar trots allt till att minska den grova brottsligheten. Tillväxten av nya kriminella är dock fortfarande ett problem, men det kommer mer åtgärder för att bryta trenden. I både Malmö och Uppsala har det blivit lugnare och tryggare för allmänheten tack vare den kraftsamling Rimfrost inneburit. 

 

När Rimfrost i sommar avvecklas, kommer dess metoder att införlivas i linjeverksamheten så att polisen blir effektivare totalt sett. När det nu blir fler poliser och domstolarna gör sitt med de gripna, bland annat med hjälp av ny lagstiftning kommer situationen att förbättras. Men det är ett långsiktigt arbete. 

 

 

I P1-morgon dagen efter blev Stefan Holgersson, professor i polisvetenskap, Nicolas Lunabba som jobbar för organisationen “Hela Malmö, och kommunstyrelseordföranden i Malmö Katrin Stjernfeldt Jammeh intervjuades om Rimfrosts effekter.

 

Stefan Holgersson menade att Rimfrost mest är en kuliss, för att visa en framgångsrik och kraftfull bild av polisverksamheten. När det gäller de stora siffrorna om vapenbeslag och gripna, menar Holgersson att mycket av det ändå hade genomförts i den normala linjeverksamheten, utan Rimfrost. Totalt sett menar han att det varit negativt, genom att poliser flyttats och inte fått jobba där de har lokalkännedom. Han menar även att poliser som han talat med varit frustrerade över hur Rimfrost genomförts. I stället för ett projekt som Rimfrost borde polisen tagit tag i sina strukturella problem. 

 

Nicolas Lunabba lämnade en beskrivning att befolkningen i Malmös utsatta områden upplever Rimfrost som ett förhöjt misstänkliggörande av både befolkningen och områdena. Han har talat med tre unga män som utsatts för integritetskränkande och våldsamma insatser, sedan de umgåtts i kriminella grupperingar. Poliser dyker upp med eller utan masker och ställer frågor eller är våldsamma. Poliserna kräver information, vilket inte uppskattas. Luabba säger att han inte kan tala för alla, men väldigt många upplever det som integritetskränkande. Det talas om trygghet, men frågan är för vem. Grundproblemen är segregation, fattigdom, bristande framtidsutsikter och ojämlikhet, och de kvarstår. Det satsas resurser på polisen, vilket minskar tilliten till myndigheter som kommunen... 

 

Katrin Stjärnfeldt Jammeh berättade att hon upplever att tryggheten i Malmö har ökat efter polisens insatser. Detta efter att hon talat med många malmöbor. Det finns en positiv utveckling i området avseende skjutningar och sprängningar, med det handlar både om Rimfrost och annat brottsförebyggande arbete, som “sluta skjuta” exempelvis. Hon känner sig trygg att polisen kommer att behålla trycket på det kriminella när Rimfrost avvecklas.

 


 

Blåljus vet att många poliser upplevt kommenderingarna till Rimfrost som utvecklande, lärorika och effektiva. Å andra sidan är det så klart ett bekymmer att när poliserna är för få i den ordinarie verksamheten, i radiobilar, på utredningsenheter och i det förebyggande arbetet, brandskatta den redan underbemannade verksamheten för längre tidsperioder. Och för att komma tillrätta med nyrekryteringen till grova brottsnätverk krävs samverkan, långsiktighet och lokalt förankrade poliser i tillräckligt antal. Vi har en bit till det läget.


Polismyndgheten har dock sammanställt resultat av undersökningar av allmänhetens uppfattning av polisarbetet, och adderat insatser som tillskrivs Rimfrost. De siffrorna imponerar.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994