Blåljus.nu har två viktiga mål:


Våra medlemmar – och andra - ska snabbt få veta vad som händer i inom polisfacket, stockholmsmyndigheten och en del från den polisiära världen i övrigt.

Våra medlemmar – och andra – ska snabbt ha möjlighet att tycka om det som händer. På Blåljus är ORDET FRITT! Skriver du i relevanta polisfrågor och håller dig inom tryckfrihetens gränser blir din insändare publicerad - vem som än blir kritiserad eller ifrågasatt i din text. Det är vår fasta policy.

Vi har medvetet organiserat arbetet med hemsidan för att nå de målen.

Vi har skaffat oss kanaler till snabbaste möjliga information om vad som rör sig i facket och i myndigheten. Vi tänker förmedla nyheterna snabbt och sätta in det som händer i ett fackligt perspektiv.

Du som läsare har möjlighet att tycka till direkt om det som händer. Redaktören kollar inkomna debattinlägg. Det som publiceras tar ansvarige utgivaren ansvar för. Fördröjningen ligger i att texten du skickat prövas så att den inte bryter mot lag.

Den redigeras också vilket betyder att den kan bli kortare. Du får vara anonym men redaktionen måste ha din identitet. Din identitet lämnar inte redaktionen.

Så ser Blåljus på sina läsare:


Läsaren är naturligtvis i centrum i Blåljus
. Du ska få information så snabbt som möjligt och du ska få den på ett begripligt sätt. Vi vill ge dig bakgrund och förklaringar.

Ordet är fritt för dig som Blåljusläsare
. Vi cencurerar inte insändare i relevanta polisfrågor.

Blåljus.nu behandlar sina läsare med all respekt
.

Om du kontaktar oss i vilket ärende det än må vara stannar ditt namn, din e-postadress och övriga uppgifter om dig på redaktionen. Blåljus.nu kommer inte under några omständigheter lämna dessa uppgifter vidare.

Skriver du ett inlägg och begär att få vara anonym kommer detta att respekteras hela vägen. Däremot måste du göra din identitet känd för ansvarige utgivaren Stefan Eklund. Det skulle inte vara ansvarsfullt att publicera inlägg där vi saknar all möjlighet att kontrollera uppgifterna som lämnas. Ansvarige utivaren är lagligen förpliktigad att hemlighålla din identitet om du begär det. Det betyder i praktiken att den endast blir känd för ansvarige utgivaren. Att lämna den vidare kallas brott mot tystnadsplikten och är åtalbart. Det betyder att identiteten inte avslöjas ens för polisfackets styrelse heller - den styrelse som i alla avseenden har sista ordet avseende vad som publiceras på Blåljus.

Som läsare har du alltid möjlighet att kontakta redaktionen på

tfn 0739-404204


med dina tips och synpunkter.


Vanliga frågor


Fråga:  Vad är blåljus.nu?
Svar:
Blåljus.nu är en kampanjhemsida som drivs av styrelsen för Förbundsregion Stockholm. Mer info finns under Om blåljus.nu

Fråga: Vem står för det som skrivs på Blåljus?
Svar: 
Styrelsen i polisfacket i Region Stockholm är - om man så vill uttrycka det - chefredaktör för Blåljus. Styrelsen bestämmer hemsidans allmänna inriktning och avgör också i detalj vad som ska publiceras. Inget publiceras på Blåljus som inte styrelsen godkänt.

Fråga:
Står styrelsen för innehållet i insändare också?
Svar: 
Styrelsen har uppdragit åt redaktören  att göra en tryckfrihetsrättslig granskning av insändare. Granskningen ska besvara frågan - finns risk att  innehållet bryter mot lag?  Är svaret  nej publiceras insändaren om den tar upp relevanta polisfrågor. Det betyder att insändarförfattarens uppfattningar kan - men behöver inte - sammanfalla med de meningar som styrelsen står för.

Fråga:
Hur ser ni på personkritik i insändare och andra texter i Blåljus?
Svar: 
Politiker, höga beslutsfattare inom t ex myndigheter, ledande fackliga företrädare och personer som under eget namn satt igång en debatt får här som i andra publikationer tåla att med namns nämnande ta emot även mycket hård kritik i sakfrågor. Kritik som tenderar att vara personlig eller röra den personliga hedern publicerar vi inte. Personer som varken genom befattning eller eget agerande sökt offentligheten publicerar vi inte namn på. Poliser som agerat i eller med anledning av sitt jobb publicerar vi aldrig namn på om inte dessa själv uttryckligen väljer det.

Fråga:  Hur skriver jag en insändare?
Svar:  Skicka till tommy.hansson@stockholm.polisforbundet.se

Fråga:  Är min identitet skyddad om jag vill debattera anonymt?
Svar:  Ja. Redaktören får kännedom om vad du heter. Så måste det vara. Redaktionen skulle inte ta sitt ansvar inför läsekretsen om den publicerade inlägg med okänd avsändare. Det skulle då t ex inte gå att göra en ansvarsfull bedömning av fakta och
sanningshalt i inlägget. Men hos redaktören stannar ditt namn. Redan vår etik tillförsäkrar dig anonymitet. Men det är dessutom ett brott under allmänt åtal att lämna ut ditt namn eller på annat sätt avslöja din identitet.

Fråga:  Ska jag skriva under eget namn eller signatur?
Svar:  Det väljer du helt själv. Det påverkar inte redaktionens bedömning före publicering. Men du bör väga in att en insändare under eget namn vanligen får större tyngd än en anonym. Samtidigt kan omständigheterna vara sådana att det är olämpligt eller riskabelt att du lämnar ut din identitet till läsarna. Följ i så fall instruktionerna under rubriken "Hur skriver jag en insändare?" i "Vanliga Frågor". Läs om hur din identitet skyddas under rubriken "Är min identitet skyddad..." i "Vanliga frågor".
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994