Publicerat 2014-11-14 14:10

Vem beslutar vad och varför?

Vem skall besluta vad och varför? Polissamordningen har en modell med måttlig förankring i verkligheten. Lena Nitz och Polisförbundet fruktar med förankring i den polisiära verkligheten att kaos i beslutsleden inleds vid midnatt på nyårsnatten.


"Vem har rätt att besluta vad i den nya polismyndigheten? Det riskerar att bli rena villervallan, anser Polisförbundet och lämnar ytterligare en förhandling i oenighet.


Inom Polisen finns, liksom inom Försvaret, en tydlig koppling mellan titlar och befogenheter. För alla som arbetar inom Polisen är det välkänt att exempelvis en polisinspektör har en utökad rätt att fatta beslut jämfört med vad en polisassistent har. Nu riskerar det inarbetade systemet att slås sönder.

 

– Det är olyckligt och oroväckande eftersom det här systemet i slutändan syftar till att tillgodose samhällets och medborgarnas intressen av att arbetet utförs på ett kompetent och rättssäkert sätt. Befattningarna säkrar att man har rätt kompetens och erfarenhet för att utföra sitt uppdrag på bästa sätt, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

 

Av bland annat den anledningen valde Polisförbundet att lämna dagens förhandling med Polissamordningen i oenighet.

 

– Både Polisen och medborgarna förlorar på Polissamordningens förslag, som går stick i stäv med det uppdrag som är grunden för hela omorganisationen, nämligen att skapa en mer enhetlig och effektiv polis, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.


Polissamordningens förslag bryter upp den arbetsordning som polisväsendet idag är uppbyggt kring. Precis som inom Försvaret finns idag inom Polisen krav på viss utbildning, kompetens och erfarenhet för att kvalificera sig till en viss titel. Det ger klarhet och tydlighet i vem som har rätt att fatta beslut utifrån yrkeskunskap i egenskap av t ex polisassistent, polisinspektör och poliskommissarie.

 

Nu blir det precis tvärtom. Polissamordningen föreslår att medarbetare ska kopplas till nya beslutsnivåer som inte ger någon tydlig vägledning. De nya regionerna som bildas efter årsskiftet ska ges fri rätt att tolka vem som ska fatta beslut.

 

Polisförbundet anser att Polissamordningens förslag blir otydligt och rättsosäkert.
– Befattningarna som vi har idag säkrar att man har rätt kompetens och erfarenhet att utföra sitt uppdrag på bästa sätt. Nu kan det bli rena villervallan. Vi ser en risk att den professionella polisrollen utarmas, säger Lena Nitz.

 

Att den här frågan ges stor vikt, av såväl Polisförbundet som Polissamordningen, beror på att ledarskapsfrågorna är centrala för en effektiv polisverksamhet.


– Polisen måste jobba med ledarskapet, men det viktiga är hur man leder och hur man arbetar och vilka förutsättningar man får att utföra sitt arbete. Tydlighet är oerhört viktigt. Det måste finnas sammanhållna beslutsnivåer inom Polisen. Det är en nödvändighet för att vi ska kunna arbeta enhetligt, effektivt och rättssäkert. Det är till syvende och sist en fråga om förtroendet för polisen, säger Lena Nitz.

 

Förhandlingarna som Polisförbundet nu lämnar i oenighet handlar om arbetsordning. Fler förhandlingar följer inom kort som har stor betydelse för verksamheten.


– Syftet med omorganisationen var att få en mer sammanhållen svensk Polis.  Nu riskerar man istället att få en än mer splittrad svensk Polis. Vi ser dock förutsättningar för fortsatta konstruktiva förhandlingar och revideringar av arbetsordningen. Det finns också en klar fördel med att invänta att en ny rikspolischef är på plats innan man fattar så centrala beslut om hur en ny verksamhet ska ledas, säger Lena Nitz."

 

Nyhet från Polisförbundet

Ständigt aktuella Polistidningen har även den kommenterat nyheten...

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994