Publicerat 2018-11-09 12:50

Varför fortsätter dödsskjutningarna?

Knappt har en helg med skjutningar från Malmö, region väst och i Stockholmstrakten i parti och minut förrän vi får höra om ännu ett dödsoffer för en skjutning. Nu i Uppsala. Media har dragit ned storleken på nyheter av det slaget till typen mindre notis. Om de ens nämns. Business as usual... Hur blev det så i Sverige?

Det klassiska politikersvaret, särskilt när det gäller kriminaliteten i Malmö, är ofta att problemen kommit från Europa, med vapen och kanske även en del brottslingar som kommer över gränserna. (Den som transporterar illegala vapen över Sveriges gränser är ju per definition brottslig...) Och det verkar som att vapenamnestier och sprängämnesamnestier har en begränsad effekt, det sprängs fortfarande i Malmö...

Men DN har faktiskt gjort sig omaket att kolla in läget i ett stort Europeiskt land. Ett land med liknande befolkningssammansättning som Sverige. Ett land som ligger mycket närmare Balkan och som har gränser till nio andra länder...
Ett land där skjutningar av människor (brottliga eller inte) fortfarande ses som en stor abnormitet och fortfarande är en stor nyhet. När en kriminell blir skjuten i Berlin, talar borgmästaren om "en helt ny dimension av våld". Gör vi det längre i Sverige ens när många skjuts på en gång, i ett café, en pizzeria, en pub eller på en MC-fest?

DN berättar att det är tio gånger vanligare att unga män skjuts till döds i Sverige än i Tyskland, som ligger bäst till sett till antalet skjutna unga män utslaget på befolkningen. Forskare menar att det visserligen finns kriminella ungdomsgäng i Tyskland också, men de beväpnar sig inte med skjutvapen lika ofta. Inte heller i den organiserade brottsligheten som också i Tyskland påminner om den i Sverige, är det lika vanligt att skjutvapen används.  Malmö har lika många skjutna som Berlin, med en tiondel av dess befolkning.

DN anför två troliga orsaker till skillnaden;  Tysklands stränga vapenlagar och det faktum att landet har fler poliser per invånare, omkring 300 poliser per 100.000 invånare medan Sverige bara har 200 per 100.000 invånare. Uppklaringsprocenten är även klart lägre i Sverige jämfört med i Tyskland, men det är oklart om det kan förklara antalet skjutningar. När forskare ser hur låg uppklaringsprocenten är i Sverige, tror de ändå att det kan spela en roll.

Som bekant har vapenlagarna skärpts i Sverige, och nu försöker man locka tillräckligt många poliser till yrket för att komma i närheten av Tysklands polistäthet. Men det lär ta närmare ett decennium innan vi är ifatt, och det är alltid svårare att vända en utveckling än att kväva den i sin linda.

Tommy HanssonGilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994