Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2019-01-14 09:40

Vad innehåller regeringsunderlaget på rättspolitikens och polisens front?

Blåljus har läst igenom den sakpolitiska överenskommelsen som, om Vänsterpartiet så godkänner, kan bli underlag för en ny Socialdemokratisk ministär. Vi har sovrat fram förslag på rättspolitiska planhalvan, och när det gäller polisen. Så vår artikel blir inte jättelång.


När detta skrivs, på förmiddagen den 14 januari, finns en "sakpolitisk överenskommelse" mellan Mp, S, L och C, om ett program som kan bli ett regeringsunderlag om Vänsterpartiet ger grönt eller gult ljus för Stefan Löfven som statsminister. Blåljus har tittat i programmet, som är på 16 sidor och innehåller 73 punkter plus ingresser, för att se efter vilka reformer på rättsområdet som föreslås.

 

Under rubriken Integration och hedersbrott konstateras att Sverige har en stor integrationsutmaning.

De som får uppehållstillstånd ska snabbt ges möjlighet att komma in i vårt land, stå på egna ben och lära sig svenska. Hedersrelaterad brottslighet och förtryck ska förebyggas, förhindras och straffas.

 

"Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom strängare straff och mer kunskap om dessa brott och förtryck.

Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv

(Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 1 januari 2022). Reglerna för utvisning av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska skärpas och frågan om utvisning ska alltid prövas vid sådana brott. Skyddet för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet måste stärkas så att den som drabbas inte avvisas i sådana fall.

Kompetens om hedersrelaterat våld ska öka.

Arbetet mot heder ska öka i skolorna.

Det behövs ett tydligt barnrättsperspektiv i arbetet mot hedersförtrycket. Möjligheterna ska öka att utan föräldrars samtycke ge insatser till unga vid misstanke om hedersbrott liksom att lagen om vård av unga (LVU) ska skärpas i samma syfte.

Myndigheternas möjligheter ska stärkas att ingripa vid misstanke om att personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas

(Tas i samma utredning. Kan hanteras genom tidigare leverans av det sistnämnda förslaget).

Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet

(Genomlysning av befintliga förordningar och myndighetsinstruktioner under 2019). Kompetensteamet mot hedersbrott permanentas." (punkt 42)

 

Under rubriken Trygghet, säkerhet och demokrati skrivs:

Tryggheten i hela Sverige ska öka. Sveriges försvar ska stärkas. Vi tar krafttag mot den organiserade brottsligheten, stärker polisen och bekämpar både brotten och brottens orsaker.

Demokratin ska värnas, både här hemma och i världen.

Arbetet mot våldsbejakande extremism samt antiziganism, antisemitism, islamofobi och all annan form av rasism ska stärkas.

 

Och så finns ett stycke om polisen, i punkt 69:

”Fler poliser. 10000 fler polisanställda till 2024. Attraktiviteten i polisyrket ska förstärkas genom bättre villkor.”

 

Blåljus väntar med spänning på Vänsterpartiets ställningstagande, i programmet finns mängder med nyliberala förslag som inte vann gehör under Alliansåren. Men som nu en socialdemokratisk ministär förväntas genomföra. Vi kan inte låta bli att fundera över om inte en del av de kloka förslagen mot ”hedersvåld” måhända kunde utsträckts till att gälla kvinnovåld, sexualbrott, våldsbrott och egendomsbrott. Att särbehandla hedersbrott straffrättsligt, när det gäller särskild rättsverkan tycks oss aningen säreget.

 

När det gäller förslagen på polisområdet, uppfattar vi förslagen som rudimentära, 15 ord av nästan 4000 ord… Men den välvilliga tolkningen är kanske att man skrivit om det man känt sig oense om. Socialdemokraternas rättspolitik är dessbättre mer fullödig.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994