Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-06-07 10:10

Nya chefsförordnanden i Polismyndigheten

Rikspolischef Anders Thornberg har idag beslutat om en del förändringar i Polismyndighetens nationella strategiska ledningsgrupp. Det handlar om att tidigare fick alla fyraåriga förordnanden, när myndigheten bildades 2015. Nu blir det olika långa förordnandetider och en del förordnanden upphör.

 

– Genomförandekommittén beslutade att chefer i nationella strategiska ledningsgruppen skulle ha fyra års långa förordnanden från och med 2015. När de nu går ut vid årsskiftet har jag efter individuella samtal med alla berörda chefer, beslutat att införa olika förordningsperioder för att minska sårbarheten samt genomfört vissa förändringar i ledningsgruppen för att kunna ta nästa steg i Polismyndighetens offensiva utveckling, säger rikspolischef Anders Thornberg.

 

Regionpolischefer

Förordnanden för fyra regionpolischefer går ut 2018 och förlängs enligt nedan;

 • Region Bergslagen – nuvarande regionpolischef Dan Perssons förordnande förlängs med två år.
 • Region Stockholm – nuvarande regionpolischef Ulf Johanssons förordnande förlängs med två år.
 • Region Mitt – nuvarande regionpolischef Carin Götblads förordnande förlängs med två år.
 • Region Öst – nuvarande regionpolischef Ulrika Herbsts förordnande förlängs med fyra år.

För de regionpolischefer som har fyra års förordnanden från och med 2017 fortlöper dessa.

 • I region Syd löper Carina Perssons förordnande som regionpolischef på i ytterligare tre år fram till 2021.
 • I region Väst fortsätter Klas Johansson som tillförordnad regionpolischef tills rekrytering av en ny regionpolischef är slutförd. Detsamma gäller i region Nord där Micael Säll Lindahl svarar som tillförordnad regionpolischef under samma period.

Nationella gemensamma avdelningar

På de nationella gemensamma avdelningarna går åtta förordnanden ut under 2018 och hanteras enligt nedan;

 • Rikspolischefens kansli – Eva Årestad Radners förordnande förlängs med fyra år.
 • IT-avdelningen – Tomas Landeströms förordnande förlängs med fyra år.
 • Internrevisionen – Stina Nilsson Kristianssons förordnande förlängs med fyra år.
 • Ekonomiavdelningen – Jan Anderssons förordnande förlängs inte men Jan behåller sin funktion till 31 december 2018 och därefter sin anställning inom Polismyndigheten.
 • HR - Kajsa Möllers förordnande förlängs inte men Kajsa behåller sin funktion till 31 december 2018 och därefter sin anställning inom Polismyndigheten.
 • Nationellt forensiskt center (NFC) - Lena Widin Klaséns förordnande förlängs inte men Lena behåller sin anställning inom Polismyndigheten.

  Jarl Holmström, biträdande regionpolischef i region Syd blir tillförordnad avdelningschef för NFC från och med måndag den 11 juni tills ny chef för NFC är rekryterad. Patric Heimbrand blir tillförordnad biträdande regionpolischef i region Syd under samma tid som Jarl Holmström svarar som tillförordnad chef för NFC.

För de chefer som har fyra års förordnanden från och med 2017 fortlöper dessa.

 • Det gäller rättschef Martin Valfridsson och kommunikationsdirektör Carola Määttä som båda två har fyraåriga förordnanden som går ut 2021.

Regeringen beslutar om förordnanden avseende chef för Nationella operativa avdelningen och Särskilda utredningar. Rikspolischefen förordar beträffande;

 • Nationella operativa avdelningen - Mats Löfvings förordnande att förlängas i fyra år.
 • Särskilda utredningar – Ebba Sverne Arvills förordnande att förlängas i fyra år.
Nyhet från

Polisen

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994