Publicerat 2020-12-08 13:30

 


Detta är en av många skrivelser från besvikna och missnöjda poliser i Stockholm efter beskedet att de - trots erfarenhet och kompetens, inte ingått i arbetsgivarens lönesatsning (som gav många 2 915 kr löneökning per månad), som inte förstår arbetsgivarens gränsdragningar, som inte accepterar att man ännu en gång hamnat på fel sida av satsningen ...

 

 


Sebastian/dold spanare i arbetet emot de grövst kriminella nätverken i Stockholm:

 

"Den 23 nov 2020 annonserades att det i Polismyndighetens budgetramar för 2020, finns en summa pengar för att höja polislöner. Enligt nationella direktiv ska pengarna tillfalla kompetensförsörjningskritiska funktioner. Syftet beskrivs vara att minska oönskad rörlighet internt och externt i verksamhetskritiska funktioner. 

Jag känner mig förbisedd, arg och ledsen över hur nuvarande och tidigare lönemedlen hanterats.

Jag känner en total avsaknad av motivation att gå till jobbet eftersom arbestgivaren inte värderar och kompenserar mig ekonomiskt för det arbete jag gör.

 
Med anledning av rådande situation har arbetsklimatet försämrats kraftigt i min arbetsgrupp och det påverkar mig mycket negativt. 

Jag arbetar som spanare på grova brott, Stockholm syd och trodde det skulle påverka min lön i en positiv riktning eftersom det är en urvalsprocess. Jag har dessutom gått kompetenshöjande utbildningar för att kunna arbeta med funktionen.

Det har pratats om KUV (karriär- och utvecklingsvägar) och jag trodde att gå till grova brott skulle löna sig ekonomiskt.
 
Nu blev jag istället en av de sämst betalda poliserna i landet trots 6 år i yrket med goda rekommendationer och ett urval i en ansökningsprocess till en attraktiv tjänst, just för att den är attraktiv.

Jag oroar mig för vad det här innebär för mig och mina kollegor i gruppen och vad det innebär för vår verksamhet. Vilka kommer söka nya jobb och sluta som poliser? Vi har tidigare tappat personal till externa aktörer, platser som kommer fyllas med personal från ”kompetensförsörjningskritiska” verksamheter med högre lön som de kan ta med sig.
 
Det tycks glömmas bort att jag också är i yttre tjänst, att jag i allra högsta grad jobbar med regionens problembild och att jag också har utmanade arbetsförhållanden kopplat till en stor mängd ensamarbetet mot regionens grövsta brott och grövsta brottslingar.     

Jag har historiskt jobbat med följande:
2014: NÄPO XXX , Poliskontor XXX/XXX
2015: LPO XXX, IGV/BF med fokus på brottsförebyg gande arbete och ungdomar.
2016: LPO XXX, NIGS (ingripandespanare) arbete mot strategisk och organiserad brottslighet.
2019: Grova brott, Stockholm XXX, Spanare NPS. Behöver knappast någon presentation…

Är det rimligt att jag har 31 155kr/mån och en tjänst där jag själva måste finansiera flera uppsättningar kläder för flera årstider?

 

Är det rimligt att i princip nya poliser tjänar betydligt mer än mig trots min erfarenhet, engagemang och utbildningsnivå?

 

Är det rimligt att jag har fått 0 kr…….."

 
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Krimkassan


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994