Publicerat 2019-03-14 10:20

Villkorlig frigivning inte längre på lösa boliner

När en brottsling döms till tre års fängelse kan många tycka att det är ett rimligt straff. Det ska vara ett ganska grovt brott för att så långt fängelsestraff ska utdömas. Men i verkligheten sitter den dömde bara 2/3 av straffet, och är ute efter två, vilket lett till reaktioner särskilt vid vålds- och sexbrott. Ett sådant exempel var när "Hagamannen" skulle friges efter avtjänade 2/3 av sitt 14-åriga fängelsestraff.

Idag presenterar justitieminister Morgan Johansson åtgärder som är tänkta att öka straffsystemets legitimitet och dessutom ge brottsoffer en bättre känsla av trygghet.

SR berättar att regeringen vill införa en tuffare kontroll av brottslingar som är villkorligt frigivna från fängelser. Dessa personer ska bland annat kunna åläggas att bära elektronisk fotboja, enligt ett lagförslag som klubbas i dag.

 

– En poäng är att man med detta till exempel kan föreskriva områden som de inte ska få lov att vistas i. Det kan till exempel handla om områden där brottsoffret bor eller arbetar, säger justitieminister Morgan Johansson till SR.

 

– På det här sättet ger man en större trygghet till dem som har utsatts för brott. Det är en väsentlig förändring som vi vill genomföra här, säger Morgan Johansson vidare.

Vid villkorlig frigivning finns ett skötsamhetskrav, men det kan vara si och så med hur det följts upp hittills. Idag innebär misskötsamhet blott 15 dagars påbackning av straffet, vilket föreslås utökas till tre månader i förslaget. Det blir möjligt med fotboja och drogtester för att hålla kontrollen.

Syftet med förslaget från regeringen är att nu ge Kriminalvården bättre verktyg för att motverka att de här personerna återfaller i brottslighet, berättar justitieminister Morgan Johansson för SR.

 

Remissinstanser har inte varit enhälligt entusiastiska utan pekat på att de nya tvångsåtgärderna är av "ingripande karaktär" - och regeringen föreslår därför att det uttryckligen ska stå i brottsbalken att de bara får användas om de står i rimlig proportion till syftet.

 

 

Men Morgan Johansson säger att han i grunden inte har några bekymmer med att villkorligt frigivna kontrolleras mer, och föreslår i förslaget bland annat möjlighet till fotboja eller drogtester för den villkorligt frigivne.

 

Enligt Justitieministerns bedömning finns en politisk majoritet i riksdagen för förslaget.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994