Publicerat 2019-01-23 16:10

Vilka krav ställs på en svensk polis?

Blåljus har upprepade gånger beskrivit att det är helt vanliga poliser som får ta första stöten vid extrema händelser, som skolattacker eller terrordåd eller andra grova brott. De måste ha en utbildning därefter. Trots ett allt hårdare klimat för poliser kommer propåer med jämna mellanrum om att ta genvägar till fler poliser genom kortare polisutbildning.

Idag kan man läsa på polisen.se, vilka krav Carolina Paasikivi, områdeschef i polisområde Syd i region Stockholm ställer på sin biträdande områdeschef. Om hon kommer i närheten av en människa som uppfyller kraven är poliserna i Botkyrka, Huddinge, Södertälje, Nacka, Värmdö, Handen, Värmdö, Skärholmen och Farsta att gratulera. Och den som får tjänsten och Carolina har anledning att vara väldigt nöjda med rekryteringen.

Carolina skriver bland annat:

"Vi höjer ambitionsnivån inom kompetensutvecklingsarbetet och är kreativa i vårt arbete för att attrahera och behålla fler medarbetare. Vi arbetar aktivt med chefsutveckling, ser till att såväl nuvarande som nästa generation medarbetare, chefer och ledare får de bästa förutsättningar. Det är ett av våra viktigaste uppdrag – nästa generation ska vara bättre än oss!

 

Jag har det största förtroende för våra närmare 1700 medarbetare och chefer, det ska du också ha. De är skickliga och ambitiösa men känner sig emellanåt otillräckliga i sitt uppdrag. Du och jag ska aldrig sluta sträva efter att våra kollegor ska kunna gå hem efter varje arbetspass med en känsla av stolthet. Vi placerar beslutsmandat så nära "verkligheten" och lokalsamhället som det är möjligt och lämpligt.

 

Som biträdande polisområdeschef i polisområde Stockholm Syd är du en av oss och en tydlig ledare och chef. Du och jag ska vara väl insatta i alla de inriktningar som styr polisverksamheten och pålästa i juridik och regelverk. Vi spejar mot framtiden, uppdaterar oss på vetenskap och erfarenhet, för att utveckla våra metoder.

 

I polisområde Stockholm Syd är vi noga med att följa regelverket och vi håller alltid budget. Mitt och ditt uppdrag är att se till att de resurser vi tilldelas är tillräckliga för uppdraget.

Vi är båda tillsammans med de andra i polisområdesledningen ständigt beredda att starta och leda insatser inom polisområdet och i regionen när det krävs.

 

Varken du eller jag får någonsin svikta i vårt intresse, vårt engagemang eller vår lojalitet för polisens uppdrag. Vi kommer att stötta varandra i att tänka strategiskt, operativt och taktiskt. Vi ger allt för Stockholm, Söder om Söder, och för svensk polis.

 

Jag ser fram emot att få läsa din ansökan till ett av världens bästa jobb. Här kan du verkligen påverka nutid och framtid för våra medarbetare och medborgare. Det är inte tråkigt en sekund och alltid meningsfullt."


Men att en polisområdeschef ska vara extremt duglig, är en sak. Vilka krav kan ställas på en ordinär konstapel som vill bli områdespolis i ett särskilt utsatt område? Det talas ibland om utmaningar, och poliser brukar inte rädas sådana. Fattas bara. Undertecknad har själv varit motsvarigheten till Områdespolis i mer än 20 år, och jag fick mig en tankeställare när jag läste platsannonsen...

Så här lyder platsannonsen:

"Beskrivning av arbetsplatsen:

I polisområde Nord region Stockholm, finns två områden som bedömts vara särskilt prioriterade, båda ligger i lokapolisområde Rinkeby, som består av de två stadsdelarna Rinkeby-Kista och Spånga-Tensta inom Stockholms kommun.


Området har en historia av social oro, hög kriminalitet, segregation och utanförskap. Främst Rinkeby, Tensta och Husby utmärks fortfarande av närvaron av kriminella strukturer som utgör ett samhällshot genom stark påverkan på tryggheten i det offentliga rummet, viljan att prata med polisen och benägenheten att delta i rättsprocesser. Den kollektiva förmågan att stå emot kriminalitet är markant försvagad.

 

Lokalpolisområde Rinkeby arbetar målmedvetet och långsiktigt i samverkan med andra samhällsaktörer för att utvecklingen i området ska gå mot ökad trygghet, försvagade kriminella strukturer och ett starkare lokalsamhälle. På sikt ska inga av dess stadsdelar bedömas som utsatta, och hela området präglas av en normalbild.

 

Organisatoriskt finns i lokalpolisområdet kapaciteten att hantera ett långtgående arbete mot den lokala problembilden, att lägga fokus på personer eller ärenden med stor påverkan på lokalsamhället samt att bedriva brottsförebyggande arbete på både strategisk och operativ nivå. Arbetet med förbättrad arbetsmiljö och trivsel är högt prioriterat. I väntan på att den nya polisstationen i Rinkeby är klar, vårvintern 2020, är lokalpolisområdet samlokaliserat på polisstation Tegen, Sundbybergsvägen 15 i Solna.

 

Arbetsuppgifter:
I den nationella arbetsbeskrivningen för en områdespolis står det:
Områdespoliserna har som sitt uppdrag att arbeta långsiktigt med kontaktskapande, brottsförebyggande, trygghetsskapande arbete utifrån framtagen problembild. Arbetet ska bedrivas uthålligt och med kontinuitet. Målsättningen är att områdespoliserna ska vara kända i lokalsamhället och själva ha goda kunskaper om sitt område.

 

Som områdespolis i lokalpolisområde Rinkeby utgör den beskrivningen grunden för ditt arbete. Du kommer att uppfattas som polisens representant i lokalsamhället och ansikte utåt mot medborgarna. Ditt arbete är ägnat att stärka förtroendet för polisen och öka dess uppfattade legitimitet bland medborgarna.

 

Du arbetar normalt i yttre tjänst med radio på och skall kunna ingripa i uppkomna situationer samt vid behov svara på alla sorters larm. Samtidigt kan tjänsten baserat på behov och intresse även innebära en hel del möten och inre arbete. Uppdraget i sig är brett, och det finns utrymme för olika inriktningar inom gruppen, allt ifrån specialisering på situationell prevention eller hantering av grovt gängkriminella i samverkan med kommunen till fokus på det yttre trygghetsskapande arbetet i samverkan med andra grupper inom team IG/BF.

 

Arbetsuppgifter som täcks av gruppen inkluderar bland annat:
• Trygghetsskapande patrullering och närvaro på främst otrygga platser, med relationsbyggande besök hos och samtal med näringsidkare, medborgare, skolor, fritidsgårdar, civilsamhällesaktörer med mera.
• Hantering av akut uppkomna situationer genom operativ samverkan med lokalsamhället och nyttjande av upparbetat kontaktnät vid exempelvis social oro, då brott skett som påverkar viktiga aktörer i området eller då offret är speciellt utsatt.
• Deltagande i olika former av brottsförebyggande samverkansforum inriktade på både social och situationell prevention på kort och lång sikt med exempelvis bostadsbolag, skolor och delar av kommunen och stadsdelen.
• Arbete mot grov organiserad brottslighet genom hantering av ärenden gällande tungt gängkriminella, bland annat i samverkan med socialtjänsten genom sociala insatsgrupper för unga vuxna.
• Kontinuerlig inhämtning av underrättelser med relevans för den lokala problembilden.
• Långsiktigt brottsförebyggande arbete riktat mot främst ungdomar.

 

Arbetet bedrivs med stor flexibilitet och under stort personligt ansvar. Gruppen arbetar främst dagtid men även en del kvällar, övervägande vardagar.

 

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har hög integritet i rollen som polis och som har förmågan att växla mellan det proaktiva och repressiva polisarbetet. Du har en helhetssyn och uthållighet i arbetet samtidigt som du har förmågan att vara drivande, arbeta självständigt och ta egna initiativ. Du har förmågan att upprätthålla förtroendefulla relationer och nätverk och samverkar väl med såväl interna och externa aktörer. Din flexibilitet gör att du kan anpassa och utveckla arbetsmetoder efter målgrupp och förutsättningar.

 

Krav:
Polisexamen: Relevant erfarenhet av att arbetat som polis
Kunskap om lokalt polisarbete
Erfarenhet av brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift

 

Meriterande:
Erfarenhet av problemorienterat polisarbete (Community policing)
Erfarenhet av konflikthantering
Erfarenhet av projektarbete
Erfarenhet av arbete mot långsiktiga mål
Erfarenhet av arbete inom eller samverkan med offentlig förvaltning eller civilsamhället
Kunskaper inom kriminologi, statsvetenskap, beteendevetenskap eller liknande fält

Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper, som engagemang för brottsförebyggande arbete, samarbetsförmåga och människosyn."

 

Blåljus hoppas att många duktiga poliser söker till de utlysta tjänsterna. Både som polisområdeschef och områdespolis. De som blir antagna, kan känna stolthet över att fylla kraven på en bra polis! Bägge annonserna finns även på Intrapolis.


Tommy HanssonGilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994