Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-12-04 09:50

Vilka krav ska ställas på en svensk polis

Liberalernas rättspolitiske talesman Roger Haddad har skrivit en debattartikel som tar upp frågan om det bästa sättet att få fram fler poliser är att sänka kraven på dessa, eller om det handlar om att göra yrket attraktivt. Han inleder artikeln med att konstatera att yrket, trots allt, ännu har en attraktionskraft!

Det är nämligen inte alla yrken som har så pass många sökande att det går att välja och vraka efter en ännu ganska hård kravspecifikation. Blåljus har i flera artiklar beskrivit varför det måste vara på det sättet, med hänsyn taget till yrkets särskilda krav på agilitet, snabba korrekta beslut och krav på dådkraft.

Till höstens antagning 2018 på Polishögskolorna har 9594 sökt, vilket är ca 240 fler än som sökte till vårterminen, då 9353 sökte. Dock är det erfarenhetsmässigt många som inte klarar av kraven, vilket Polistidningen beskrivit utförligt i flera artiklar. Det inebär att hundratals platser på Polishögskolorna gapar tomma, trots en skriande polisbrist.

Justitieminister Morgan Johansson gläds åt ökningen av sökande, och skriver på Twitter: "Roligt att se det stora och växande intresset för att bli polis! Antalet sökande till polisutbildningen är nu ännu högre än vid förra ansökningstillfället - nästan 10 000"

Vilket dock sannolikt inte räcker till att fylla upp platserna nästa år heller, och kommande år ska ju antalet utbildade poliser ökas väsentligt enligt regeringens planer för fler poliser.

Roger Haddad är kritisk till de sänkta kraven för att bli polis, både de genomförda sänkningarna av begåvningskraven, och de föreslagna möjligheterna att gå utbildningen trots underkänd fysisk förmåga. Han menar att det riskerar att urholka kvaliteten och frågan är vilka poliser regeringen vill rekrytera och hur man egentligen ser på polisyrket...

Roger menar att det viktigaste nu, är att att stoppa polisavhoppen och locka tillbaka de hundratals poliser som slutat. Han noterar att många civila personer rekryterats för att ersätta bristen på poliser, men konstaterar att det på sikt inte är hållbart att försöka kompensera det polisiära kompetenstappet med civila utredare. För att klara rekryteringsbehovet av poliser vill Liberalerna stärka upp rekryteringsmyndigheten, och har anslagit pengar för detta i budgeten. Man påtalar vikten av att rätt bild förmedlas till intresserade, så att de vet vilka krav yrket ställer, för att minska antalet som inte klarar antagningsprocessen.

Liberalerna vill även ha fler praktikveckor med handledning i polisverksamheten.

 

Polisbristen går att hantera, men ska vi lyckas krävs det både satsningar på bättre lön, bättre arbetsmiljö men också en bättre kapacitet vid antagningen, inte sänkta krav, avslutar Roger Haddad sin artikel.

 

Så här kommenterar Polisförbundet intresset för att bli polis:

Polisförbundet välkomnar det stora intresset för polisutbildningen på Twitter, men vill samtidigt passa på att påminna om vikten av att vi får rätt poliser, inte bara #flerpoliser...

 

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994