Publicerat 2019-11-05 14:00

Vet ens poliserna att polisen kommer när det behövs?

I Polisförbundets rapport, "När de som ska skydda attackeras" kan vi läsa ut även regionala skillnader. Det visar sig bland annat att inte mindre än 77% av poliserna i region Stockholm uppfattar att det sällan eller aldrig är tillräckligt många poliser för att hantera akuta situationer när poliser drabbas av hot eller våld.

Mer om det kan läsas här, eller på DN-Stockholm.

Det är högst tänkvärt att så många poliser känner att vi är för få i för oss själva hotfulla situationer i Sveriges polistätaste region. I hela Sverige är andelen poliser som uppfattar att det saknas poliser i sådana situationer hela 84%, det är ännu längre till förstärkning i Dalarna eller Norrbotten. Bara den oron, kan leda till att fler poliser söker mindre utsatta tjänster, eller rentav byter yrke.

 

Majoriteten av de hot- och våldshändelser som poliser utsätts för anmäls inte. Bara 22 procent av poliserna i undersökningen uppger att de anmäler 90–100 procent av allt de utsätts för. 23 procent uppger att de anmäler en så låg andel som 0–9 procent av alla hot- och våldshändelser de utsätts för.

 

Ett annat bekymmer är att många poliser upplever att när någon fälls för hot eller våld mot polis blir straffen väldigt låga. Till det kommer att domstolarna har uppfattningen att poliser ska tåla mer av hot och våld än andra yrkesgrupper. Även eventuella skadestånd är på väldigt låga nivåer.

 

 ”Anmäler bara om det är riktigt grovt eller om personen är farlig, annars får det passera”, skriver en polis i rapporten.

 

 ”Anmäler bara våld mot mig om jag får fysiska skador. Om jag skulle anmäla alla hot och mindre våld jag blir utsatt för tar det för mycket tid”, skriver en annan. Flera anger att det inte är någon idé att anmäla efter-som det ändå inte leder till någonting och dessutom sällan resulterar i kränkningsersättning eftersom domstolar återkommande hänvisar till att poliser måste tåla visst hot och våld i sin yrkesutövning.

 

Det är mycket allvarligt, och spiller så klart över på hur polisen räcker till för att skydda allmänheten. När inte ens poliserna självklart kan lita på uppbackning av kollegorna är allmänheten ännu mer utsatta.

 

Ett exempel när det fanns poliser på plats vid en plötslig våldsam situation, var när polisen Ted Eriksson blev knivskuren vid Medborgarplatsen. Då fanns flera tiotals poliser i den omedelbara närheten, Ted fick akut sjukvård samtidigt som gärningsmannen kunde gripas omedelbart. Men våld mot poliser kan hända helt oförutsett, och då kan polisbristen göra att utgången blir en helt annan.

 

Därför behövs fler poliser i yttre tjänst. På kort sikt kan det åstadkommas med administrativt stöd som frigör polisresurser, exempelvis turlagssekreterare eller genom att polisens arbetsuppgifter renodlas.

 

På längre sikt behöver rekryteringen till Polishögskolorna underlättas genom att polisyrket blir mer attraktivt, genom bättre arbetsvillkor och en konkurrenskraftig lönesättning. De förändringarna behöver genomföras genast, vi har inte råd med fler vakanser varken inom Polismyndigheten eller på Polishögskolorna. I måndags kom ett tillskott på 150 nya poliser som börjar arbeta i Stockholm.

 De poliserna är oerhört välkomna. Det är det enda som hjälper, att få fler poliser på gatorna. På längre sikt behövs ännu fler poliser och rekryteringen till Polishögskolan bör underlättas. Arbetsvillkoren och lönen måste förbättras för att göra polisyrket mer attraktivt.
 
Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994