Publicerat 2019-01-21 09:20

Vem håller i polisen när det blåser snålt

Blåljus har fått in en reaktion på en text som vi publicerade i förra veckan. Texten handlade om nyttan av att vara med i Polisförbundet. En polis med personliga erfarenheter av att bli ifrågasatt och angripen, har skrivit ned sina erfarenheter som en insändare, Blåljus uppmanar särskilt alla nya polisstudenter att läsa och begrunda!

 

"Någon som håller i en då det blåser…

 

Jag läste Tommy Hanssons inlägg på blåljus.nu gällande varför man skall vara med i Polisförbundet. Något som väckte minnen och tankar som jag tycker kan vara värda att lansera för poliser och blivande poliser.

 

Jag tror att de flesta poliser som arbetat ett tag kan minnas tillbaks till händelser där man i efterhand skulle ha agerat på ett annat sätt. En del av händelserna kan ha lett till ”tårta”, dålig stämning, kanske korrektionssamtal, eller som värst en rättslig prövning. Orsakerna kan vara många, missförstånd, ”dålig dag” alternativt kanske okunskap eller oerfarenhet. Eller så var man helt enkelt felaktigt anklagad för något som aldrig ens hänt.

 

Generellt vill jag påstå att när man hamnar i en sådan situation, tar arbetsgivaren ofta den enkla vägen och lyfter sina händer från dina axlar, oavsett hur mycket beröm du tidigare fått för ditt driv och dina fina resultat. När något påstås ha gått snett så står du snabbt där ensam utan uppbackande chefer.

 

Detta gäller absolut inte alla chefer. Jag har haft äran och nöjet att tjänstgöra med en hel del starka chefer som så gott de haft möjlighet ägnat tid åt mig och professionellt analyserat olika händelser. Men tyvärr även chefer som gjort allt de kunnat för att näst intill förstärka påståendet om att ett agerande (som varit fullständigt korrekt) varit felaktigt. Jag skulle kunna nämna namn här och för den som är intresserad har jag inget att dölja. De chefer som jag uppskattat vet om det och de som jag anser har agerat fegt och felaktigt är väl medvetna om det.

 

Däremot, har polisförbundet ALLTID funnits där, både i längre utdragna processer och snabbt inpå. Därefter under längre rättliga prövningar (vilka kan pågå under flera år) och därefter för det fortsatta arbetet när man kan släppa allt och gå vidare.

 

De erfarenheter jag kan redogöra för, är att det har varit av oerhörd betydelse att tidigt efter händelser som ställs inför någon eventuell prövning ta kontakt med lokal representant på Polisförbundet. Att få tala med någon som faktiskt har ”förflutet som aktiv polis” som förstår problematiken. Jag har svårt att tro att företrädare för andra fackförbund skulle kunna se problematiken på samma sätt. Polisförbundets representanter kommer att kunna ge en stöttning och förståelse som chefer i vissa fall inte vågar ge.

 

Det är inte ovanligt att händelser som poliser varit delaktiga i blir ”virala” eller ofattbart uppblåsta i media. Vid dessa tillfällen skriker kroppen efter en vilja att man snabbt vill kontakta de olika tidningarna och själv dementera och förklara alla de fakta som inte ingår i den inte sällan förekommande film som någon förbipasserande spelat in i slutskedet av en händelse. När den känslan dyker upp är det utomordentligt att istället låta ventilerna pysa ur hos en kontaktperson på polisförbundet, för (känt citat) ”Det är omöjligt att tvätta sig ren i trycksvärta”. 

 

Andra tillfällen som Tommy Hansson inte nämner där det kan vara oerhört värdefullt att vara medlem i polisförbundet är den rättsliga hjälpen som även kan omfatta möjligheten till ett målsägandebiträde. Då jag och min familj utsattes för brott vilket hade en klar och tydlig koppling till mitt yrkesutövande valde tingsrätten att inte utse något målsägandebiträde. Något som därefter Polisförbundet, som på ett bättre sätt kunde se problematiken och ha förståelse istället beslutade om att bekosta med stöd av rättsskyddet.

 

Så tänk dig för innan du överväger ett alternativt fackförbund.

 

Region Bergslagen, PO Örebro
Carl S"

 

Carl beskriver några faktorer som kan göra att ett ingripande går fel; "missförstånd, ”dålig dag” alternativt kanske okunskap eller oerfarenhet." Visst är det så, men även om en polis gör allt rätt, kan ett ingripande gå fel, beroende på omständigheter som ligger utanför polisens kontroll. Polisen har inte alltid ett fullständigt beslutsunderlag utan måste fatta blixtsnabba beslut på de uppgifter som finns att tillgå vid varje tillfälle. För även att inte ingripa kan få ödesdigra konsekvenser, för en gärningsman, för tredje man eller för polisen själv. Men i efterhand, med facit i hand, är det väldigt lätt att beskriva vad polisen skulle ha gjort i stället... 
Blåljus noterar att just idag, börjar 705 poliselever sin utbildning, (enligt media).

Det var tänkt att det skulle vara 1020 elever för att nå målet om 10000 fler polisanställda till 2024, med rätt personalmix.
Studerandeombudsmannen Peppe Larsson från Polisförbundet skriver på Twitter: Idag påbörjar en ny kull polisstudenter sin utbildning på våra fem lärosäten i Umeå, Stockholm, Borås, Växjö och Malmö. (Borås och Malmö är nystartade). 11 588 personer sökte utbildningen. 771 blev antagna vilket motsvarar 6,7% av de sökande. Ni är alla varmt välkomna!

 

Polisförbundet hälsar de nya eleverna välkomna till gemenskapen med orden: "Varmt välkomna till alla er som gör er första dag på polisutbildningen i dag! Vi behöver fler kollegor."

 

Självklart är även Blåljus med och hälsar de nya blivande kollegorna välkomna, vill ni följa polisdebatten, finns vi här för er på Blåljus, men även Polisförbundets tidning Polistidningen. 

 

Vi noterar att i dessa polisbristens och resursbristens dagar, inrättas en ny grupp poliser med uppgift att spana och göra tillslag mot de poliser, åklagare och riksdagsmän som kan misstänkas för brott. Möjligen antyder det med vilken noggrannhet och omsorg misstänkta brott begångna just av poliser utreds.

 

Eller som chefen för Särskilda Utredningar säger till DN:

– Vi har ett uttalat mål att öka andelen egeninitierade ärenden genom att höja kvaliteten på underrättelsearbetet. Av de vi hittills sett vet vi att det ofta handlar om resurskrävande ärenden som inte sällan rör de ekonomisk brottslighet. När vår målgrupp misstänks för brott måste vi, för trovärdighetens skull, vända på alla stenar.

 

SU har därför begärt en budgetförstärkning med 9,4 miljoner kronor – från 47 miljoner till knappa 57 miljoner –  för att täcka kostnaderna för den utvidgade spanings- och ingripandeverksamheten. Men det krävs också mer resurser för att antalet polisanställda som kan bli utredda kommer att bli fler, berättar DN.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994