Publicerat 2019-09-27 09:10

Varför du bör älska din tjänstepension

Polisförbundet i region Stockholm har i samarbete med Statens PensionsVerk, SPV uppdaterat ett femtiotal fackliga företrädare om hur vår tjänstepension kompletterar den allmänna, statliga pensionen. Informatörerna från SPV, Camilla Persson, Christer Kaivolahti Carlström och Mikael Berglund berättade bl a om fördelarna med Polisförbundets tjänstepensionslösning, som de kallade "unikt bra".

Som bekant är grundbulten i vår pension den Allmänna pensionen, som för en polis som jobbat hela vuxenlivet heltid som polis, och går i pension vid 65 års ålder kan ge runt 20 000:-/månad i pension livet ut.

Den allmänna pensionen har två delar, inkomstpension och premiepension. Premiepensionen har Du kunnat placera, bättre eller sämre, eller låta stå kvar i den sk soffliggarfonden (Såfa AP7) som haft bättre avkastning än flertalet andra placeringar. När Du börjar ta ut premiepensionen, kan Du välja om det ska finnas ett återbetalningsskydd för efterlevande - eller om pensionsnivån ska vara något högre.

Så långt är pensionssystemet ganska enkelt, men sen kommer Tjänstepensionen, (avtalspensionen) som har många olika delar. Den som är född 1988 eller senare tillhör PA 16 avdelning 1, och har en renodlad avgiftsbestämd pension. Den som är äldre, född före 1988, tillhör PA 16 avd II, har en blandad tjänstepension med både avgiftsbestämda delar och en förmånsbestämd del. Den förmånsbestämda pensionen ger en livsvarig tjänstepension beräknad på de fem sista årens lön. För chefer eller andra med lite högre lön, kan den förmånsbestämda delen bli ansenlig, den är högre på löner där den Allmänna pensionen nått sin maxgräns. Dessutom finns Kåpan tjänste och Kåpan valbar. Som namnen antyder, kan man välja investering för den valbara delen. Men till skillnad från Premiepensionen, finns här bara lösningar med låga avgifter... Så ser tjänstepensionssystemet ut för alla statligt anställda.

Men Polisförbundet har dessutom förhandlat fram Kåpan Extra. I den delen avsätts ungefär lika mycket som till Kåpan tjänste och valbar tillsammans (4,6%). Nästan dubbelt så bra tjänstepension, med andra ord. Detta gäller både PA 16 avd I och II. På Kåpan.se kan du kolla om du har återbetalningsskydd och om möjliga utbetalningstider.

Ytterligare en pensionsförmån är möjlighet för delpension för PA 16 avd II. Ett bra sätt att orka jobba lite längre och må lite bättre mellan 61 och 65 års ålder.

I PA 16 avd I avsätts pengar i en flex-del som kan ge möjlighet till arbetstidsförkortning eller omställning på motsvarande sätt.

Det är inte fel att fundera på hur din pension ser ut och hur du får det som pensionär. Nu kan de av dina fackliga företrädare som varit med om SPVs information vara ett bättre bollplank för dina funderingar. Annars finns möjlighet till prognoser och beräkningar på minpension.se, allmän information på Pensionsmyndigheten (Allmän pension) och SPV (Tjänstepension) eller Kåpan.se (förvaltning av din tjänstepension). Logga in med bank-id och se hur din framtid kan te sig.

Idag firar vi tjänstepensionens dag!

Tjänstepensionen blir allt viktigare för den framtida pensionen. Ju högre lön du har, desto större del av den sammanlagda pensionen kommer att bestå av tjänstepension.

 

Ungefär 9 av 10 har en tjänstepension via sin arbetsgivare idag. De flesta är kollektivavtalade men det finns också andra tjänstepensionslösningar. Trots att tjänstepensionen är en så viktig del för den totala pensionen så är det ganska många som inte vet om de har tjänstepension eller hur mycket som betalas in. Det är också få anställda som frågar om de får tjänstepension vid sin anställning och få arbetsgivare som faktiskt tar upp det som en bra löneförmån.

 

Därför har vi gått samman i pensionsbranschen och uppmärksammar Tjänstepensionen en dag om året. Vi vet hur viktig den är för allas pensioner och att den borde få mer uppmärksamhet!

 

Fakta om Tjänstepensionens dag

Tjänstepensionens dag infaller den 27 september varje år och det är nionde året som den firas. Syftet med dagen är att uppmärksamma vikten av att ha en tjänstepension och att inspirera arbetsgivare att informera sina anställda om tjänstepension. I år står ett tjugotal aktörer bakom temadagen, däribland fack, arbetsgivare, valcentraler, pensionsförvaltare och myndigheter.

 

PA 16 för statligt anställda

Antal försäkrade: ca 250 000
Antal arbetsgivare: ca 400 myndigheter och vissa bolag som tillämpar statliga avtal.
Premievolym: ca 5 miljarder kronor per år
Avtalsparter: Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna
OFR/S, P, O samt SACO-S och SEKO. (Polisförbundet är en del av OFR/S)
Valcentral: SPV är valcentral för den valbara delen
Kontakt: 020-51 50 40, www.spv.se

 


 

Dansbandet Sannex, hyllar tjänstepensionen i sin nya dansvideo, -Allt som jag önskat (tjänstepension)... Texten är dubbeltydig, men kan möjligen tolkas som att har man tjänstepension kan man tryggt ägna sig åt livet i väntan på äldre dagar...

 

Tommy Hansson - Deltidspensionär som planerar för "riktig" pension om ett halvår...

 Gilla sidan:
TIPSA FRAGA


wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994