Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-03-31 12:20

Var det bättre förr?

I tider som denna, med polisbrist, grova brott, omorganisation av polisen, är det många som utbrister: Det var bättre förr! Kanske fanns det en del som var bättre, men kollegan Per "Pelle" Granath, som nu övergår från det polisiära livet till att bli pensionär, nyanserar bilden en aning. Han blev tillfrågad av Polisområdeschefen i polisområde Syd, Carolina Paasikivi om att skriva några rader, som publicerades på Intrapolis. Blåljus är tacksamma att även vi får dela med oss av Pelles text:

"Var det bättre förr?

Jag vet inte hur många gånger jag har hört uttrycket att ”det var bättre förr”. Ett uttryck som jag inte riktigt tror på. I bland kan det vara svårt att skilja på gårdagens nostalgi och dagens fakta. Att vi ofta väljer att bara komma ihåg det som var bra ligger i vår natur och bidrar till bra och roliga minnen, vilket ingen ska ta ifrån oss. Minnen från alla sommarsemestrar på Öland, genomförandet av lumpen på motortorpedbåt, tiden som hundförare påminner sällan om ihållande regn, genomsura kläder och familjemed­lem­mar, förfrusna fingrar och fötter och arbete på helger och nätter mm.

 

Jag tror således inte att det var bättre förr rent generellt, utan att vi blandar ihop begrep­pen lite när vi väljer att uttrycka oss så, det vill säga utan att ställa oss frågan vad som var bättre förr.

 

Svårt att vara polis idag
Vrider vi klockan tillbaka lite längre så var det också lättare att arbeta som polis, även om yrket i sig alltid varit påfrestande och krävande på olika sätt. Utredningsverksam­heten har blivit mer krävande och komplicerad och den yttre personalen blir inspelad så fort de ska göra ett ingripande som också ytterligare försvåras genom att ett flertal kriminella kommer till platsen för ingripandet.

 

Våga tro!
Tro på nationell Polis och att genomförande av reformen med en lokal förankring på sikt kommer att effektivisera polisverksamheten! Det kommer dock att kräva fortlö­pande justeringar på såväl nationell som på regional och lokal nivå och av den anled­ningen ta lite tid. Jag tror ingen egentligen förväntade sig att genomförandet av en så stor organisations­förändring skulle fungera perfekt inom hela myndigheten på en gång.

 

En resursfråga
Vad som också krävs är att organisationen får de resurser som behövs för att kunna genomföra uppdraget. PO Syd måste tillföras ytterligare resurser, en fråga som PO-ledningen fortlöpande driver. Antalet utredare är för närvarande för få och antalet personal i yttre tjänst måste utökas för att LPO ska kunna genomföra sina åtaganden. Behovet är tydligt men inte helt lätt att genomföra i dagens konkurrens med till­sättningar på regional och nationell nivå.

 

Glöm inte allt bra vi gör!
I vår frustration över att inte fullt ut kunna göra ett bra jobb får vi inte glömma bort all bra verksamhet som dagligen bedrivs med de resurser vi förfogar över!!
”Smekmånaden” för införandet av nationell polis är nu över och trycket på Polisen upplever jag som hårdare än tidigare. Det uteblivna utredningsresultatet och det ökade antalet mord, mordförsök och skjutningar mellan kriminella tolkas av massmedia och politiker som att den nya polisorganisationen inte fungerar. Men är detta verkligen sanningen? Hade resultaten varit bättre och skjutningarna mindre i antal om omorg­ani­sationen inte genomförts? Troligen inte!

 

Problemet är att de resurser som polisen i dag förfogar över helt enkelt inte räcker till för att kunna genomföra all verksamhet som vi är ålagda att göra. Vi måste av den an­ledningen prioritera viss verksamhet vilket innebär att annan verksamhet får stå tillbaka, vilket i sin tur medför frustation för de chefer och medarbetare vars verksamhet drabbas.


Vi vill alla göra ett bra jobb men vi måste också acceptera att vi bara kan göra vårt bästa efter de förutsättningar vi har! Något vi fortlöpande måste komma ihåg och påminna varandra om.

 

Fortsätt att tro på nationell polis och på den inslagna vägen, för vi är på väg åt håll! Det är viktigt att arbeta vidare med och utvecklar redan vidtagna åtgärder som den dag­liga styrningen och prioriteringen av verksamheten på sektion- LPO och PO-nivå som borgar för att vi arbetar rätt, utveckla samverkan inom PO Syd, fort­sätta göra ett bra arbete med de förutsättningar som finns och fortlöpande påminna om dessa i olika forum, se helheten, vara lojal mot fattade beslut, se till det positiva, ha kul på jobbet och bidra till en bra stämning.

 

Vi kommer att klara det- vi gjorde det 1986

 

Om det är till någon tröst så hittade jag ett gammalt tidningsurklipp som också handlade om ”Polisen i kris” när jag städade ur mina lådor inför pensioneringen. Rubriken löd   ”Hjälp oss-vi orkar inte längre”. Artikeln handlade om bristen på personal över somma­ren, svårigheten att utföra bra utrycknings-, utrednings- och trafikpolisverksamhet. Artikeln som var från 1986 förtjänas att tas på allvar efter den tidens mått mätt.

 

Kollegan Nils-Eric Löf och jag jobbade vid polismyndigheten i Handen vid den tidpunkten och nu gick vi bägge i pension den 31 mars, det vill säga trettio år senare och vi över­levde!! Det kommer Ni också att göra! Se bara till att ha kul under tiden!

 

Fortsätt det goda arbete som Ni precis har påbörjat!

 

/ Per "Pelle" Granath"

 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994