Publicerat 2018-11-13 16:40

Vad gör poliserna?

Tidningen Arbetsvärlden uppmärksammar en undersökning av Institutet för Arbetsmarknads- och Utbildningspolitisk Utvärdering. Där konstateras att bristyrken, som Polis, lärare, förskolelärare och sjuksköterska länge hållit en andel av utbildade kvar inom yrket runt 90%. Men något har hänt med polisen de senaste åren...

Tidningen skriver:

"Dock syns en kraftig ökning av andelen som lämnar polisyrket under de senaste åren, men eftersom rapportens dataunderlag sträcker sig fram till 2016 kan IFAU inte slå fast om den trenden håller i sig. Också sjuksköterskorna ser en mindre ökning av andelen som väljer att lämna yrket under de senaste åren.

 

– Poliser har en alternativ arbetsmarknad och kan få upp lönen betydligt om de byter jobb. Medellönen för poliser ligger flera tusen kronor under snittet för medellönen i staten.  Så självklart är det attraktivt för många poliser att byta arbete, även om jag vet att de i själ och hjärta fortfarande är poliser, säger Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet till Arbetsvärlden."

 

Sjuksköterskorna har en liknande problembild med att fylla platserna till Sjuksköterskehögskolorna, vilket ordförande i Vårdförbundet kommenterar i AV:

– Det hjälper inte att lägga till fler utbildningsplatser när man inte lyckas fylla dem: i dag händer det att både grundutbildningar och specialistutbildningar inte fyller alla platser, säger Sineva Ribeiro till AV.

 

 

Utredningen sträcker sig som sagt fram till 2016, vilket gör institutet osäkert på om den negativa trenden för polisen står sig. Blåljus har så klart siffrorna till nutid, och kan dessvärre inte se ett tydligt trendbrott - snarare tvärtom. Hur man än räknar, blir det färre poliser, färre poliser per capita, färre poliser närmare medborgarna. Det talas mycket om polislönesatsningar och att polisyrket ska göras attraktivt, men det tycks inte ha slagit igenom hittills.

 

Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994