Publicerat 2014-02-26 10:10

Vad behövs i Södra Järva?

Tidningen ”Norra Sidan”, har som målsättning att lyfta fram de boendes röster och deras förslag på förändringar. Tidningen menar att det är upp till politikerna att ta Järvabornas engagemang tillvara och lyssna på dem. Nu har tidningen gjort den kanske mest ambitiösa genomgången av Polisens satsning mot kriminaliteten i Södra Järva i svensk media.

 

Tidningen uppmärksammar det stora antalet tillbudsanmälningar som poliser anmält i Södra Järva. Under år 2013 var det inte mindre än 93 anmälningar som handlade om hot eller attacker mot enskilda poliser i området.

 

I tidningen intervjuas en polis om sina erfarenheter. Han berättar om att när poliserna attackeras måste de göra en avvägning mellan att ingripa mot misstänkta eller utsätta sig för livsfara. Det är inte alltid ett lätt beslut. Vidare berättar polismannen om den överhängande risken vid efterföljande av fordon, om jakten slutar i en viss återvändsgränd, är risken överhängande att poliserna attackeras av ungdomsgäng. Han har själv varit med om tillfällen när det dykt det upp ett stor antal unga som skriker glåpord och plötsligt börjar kasta stenar och flaskor mot poliserna.

 

Polismannen beskriver hur han fungerar i den akuta situationen där det inte finns mycket tid för att tänka. Det gäller att få situationen under kontroll. Kanske genom att backa. Och man blir förstås rädd. Bakom uniformen finns ju ändå en människa. Vidare berättar han för tidningen, att han tror att en del unga har svårt att se just människan bakom uniformen. För dem står polisuniformen för något negativt.

 

-Kanske för det utanförskap och den hopplöshet som de känner. Polisen är idag nästan den enda samhällsfunktion som finns kvar i Rinkeby när arbetsförmedlingen, försäkringskassan och förvaltningen försvunnit, säger polismannen till tidningen. Han nämner den social insatsgruppen som finns för att förebygga att fler ungdomar hamnar i kriminalitet.

- Vi vet att det ger resultat. Vi behöver åtgärder som kommer in tidigt och förebygger kriminalitet, säger polismannen.

 

Artikeln är en i en rad i samma tidning som skrivits med anledning av den stora kommande polissatsningen mot kriminella i området, med en tredubbling av antalet poliser, eller ett femtiotal nya poliser. Det har som Blåljus skrivit tidigare, förekommit kritik mot satsningen. Norra Sidan har en omröstning där läsarna får rösta om vad de tycker om satsningen. Resultatet är sannolikt i någon mån betecknande för vad vanligt folk bland de boende i området tycker.

  • Det behövs fler poliser. 62%
  • Satsa på jobb och utbildning istället. 12%
  • Gärna fler poliser men också jobb och utbildning. 12%
  • Inga poliser. Det löser inga problem. 12%

Ett par av de polisiära tillbudsrapporter med förslag på lösningar återges i tidningen:

 

"Ökade anslag till polisen samt mer resurser till Södra Järva. Långsiktiga åtaganden från polismyndigheten vad gäller satsningar på områden med social problematik samt långsiktiga politiska och ekonomiska åtaganden som sträcker sig över flera mandatperioder och fokuserar på uthållighet och inte styrs av kortsiktiga politiska poänger. Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, tydlig polisiär strategi och en fungerande integrationspolitik är åtgärder som kan bidra till minskat utanförskap och laglöshet i södra Järva."

 

"Förstärk upp Södra Järvas närpolis så att de kriminella i området känner att polisens närvaro är hög och konstant. Visa nolltolerans mot attityd och dåligt beteende. Arbeta offensivt och backa inte ur situationer om det inte är fara för eget liv. Vi måste "återta" området och arbeta intensivt med brottsförebyggande åtgärder. Det viktigaste är alltså att förstärka upp Södra Järvas närpolis och fortsätta arbeta offensivt."

 

Blåljus kommentar: Det är ingen motsättning i de två förslagen på lösningar. Fler poliser behövs, men Polisen kommer aldrig att komma tillrätta med problemen i området på egen hand. Tillsammans med andra goda krafter är det förhoppningsvis möjligt, om poliserna får tillräckliga resurser och får arbeta i området.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994