Publicerat 2019-06-03 09:50

Uppsägning utan förklaring eller inte?

Som Blåljus tidigare beskrivit, jobbar Polisförbundet aktivt med polisers rättssäkerhet. Det kan dels handla om att se till att poliser som misstänks för brott i tjänsten får ett bra försvar, eller att felaktigt avskedade eller uppsagda poliser får sin sak prövad. Man kunde ju tro att en arbetsgivare i rättvisans tjänst skulle se till sina anställdas rättstrygghet, men det kan vara si och så med det.

Polisförbundet har tidigare framgångsrikt tryggat polisers yttrandefrihet och även fått fastställt att poliser har rätt att engagera sig politiskt. Grundlagarna gäller även för poliser. Nu har ett nytt fenomen seglat upp som hotar poliser anställningstrygghet. Blåljus har berört ärendet tidigare, när Polisförbundets förbundsjurist Fredrik Westin berättade om hur förändring av poliser säkerhetsklassning kan föranleda uppsägning av personliga skäl.

Men om varken polismannen eller fackförbundet får veta bakgrunden till uppsägningen - Hur ska man kunna försvara sig mot påståenden man inte känner till? Nu är ett sådant ärende på agendan för Arbetsdomstolen (AD) att bedöma. Enligt Lagen om Rättegång vid Arbetstvister, LRA, kan exempelvis en uppsägning ifrågasättas rättsligt. Då får den uppsagde stämma arbetsgivaren vid tingsrätt, och få en dom som kan överklagas till Arbetsdomstolen. Det kan kosta hundratusentals kronor att i så fall få rätt.
Fackföreningen däremot, kan stämma direkt till AD, och när Polisförbundet gör det, stannar kostnaden på fackföreningen. Nu är ett sådant ärende på gång vid AD, och Blåljus planerar att följa rättegången. Så här presenteras ärendet på ADs hemsida.

"En arbetstagare har blivit uppsagd från sin anställning som polisassistent, med hänvisning till personliga skäl. Uppsägningen har föregåtts av att arbetsgivaren, Polismyndigheten, i enlighet med säkerhetsskyddslagen beslutat att arbetstagaren inte längre skulle vara behörig att inneha en säkerhetsklassad anställning. Fråga om säkerhetsskyddsbeslutet som sådant utgör saklig grund för uppsägning eller, om så inte är fallet, om omständigheterna som legat till grund för beslutet utgör saklig grund. Även fråga om arbetsgivaren agerat i strid med den s.k. tvåmånadersregeln."

Blåljus har beskrivit arbetsgivarens påtagliga tillfredsställelse över att man lyckats säga upp fler poliser under 2018 än tidigare år. Visst finns det poliser som får problem av olika slag. Att säga upp dem känns som en väl enkel lösning och frågan är vilka andra åtgärder arbetsgivaren använt för att lösa problemen...

Tommy Hansson
Gilla sidan:
TIPSA FRAGAwwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994