Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-02-27 08:30

Trygghet i en ny tid men polisbristen består

Blåljus har fastnat för några reportage under helgen, som speglar polisbristen och vad man kan göra åt den. Det är inte bara poliser som fattas i organisationen, dessutom fattas det polishundar. Det går så klart inte att sänka kraven på polishundar, utan lösningen är att betala bättre för de bästa hundarna, berättar Sveriges Radio.Det ställs väldigt höga krav på hundarnas lämplighet,
de ska bland annat snabbt kunna växla mellan att vara aggressiva och ge ett hotfullt intryck för att i nästa sekund var lugna igen. När det saknas polishundar, innebär det att man någonstans har en lägre operativ förmåga. Det kan handla om allt från att rädda liv till att utföra sök eller hålla ordning på folkmassor. Så det är klart att det påverkar verksamheten i allra högsta grad...

Det är emellertid inte enbart polishundar som inte räcker till. SVT Stockholm berättar om satsningen, Mareld, som syftar till att bygga upp polisens resurser i de allra mest utsatta områdena i region Stockholm. Ett uttalat mål har varit att förstärka de tre värsta områdena med ca 300 poliser. Hittills har 100 poliser kunnat rekryterats. Som tas från andra verksamheter där det heller inte finns ett överskott av poliser. Och konkurrensen om de bästa poliserna är stor, bland annat har många valt att börja arbeta på Säkerhetspolisen i stället, där finns också ett stort behov av erfarna poliser.

Ekot berättar om att aktiviteter bland våldsbejakande IS-sympatisörer är på en hög nivå i Sverige. Det handlar bland annat om personer som tillåtits återvända till Sverige sedan de deltagit i IS-aktiviteter i mellanöstern. De kan då bli viktiga som förebilder för andra ofta unga människor som de försöker värva till att ansluta sig till saken. Så behovet av ett starkt SÄPO är ganska självklart. Till det kommer det ökande behovet av att använda poliser som livvaktsskydd för bland andra politiker, som kan vara utsatta för olika typer av hotbilder.Blåljus kan inte låta bli att fundera över vart alla poliser skall tas ifrån. Det kan väl inte vara Dalsland, där en enda polispatrull kan ha ansvaret för ett stort geografiskt område, med avsevärd risk för brottslighet? Eller inre Norrland? Sanningen är ju att det fattas poliser ungefär överallt. Politiker pratar om att det satsas på fler poliser i de allra mest utsatta områdena i landet. Som i Rinkeby, där resurserna ändå brister ibland. Det handlar om ca 14 områden, sist det räknades. Men till det kommar mångdubbelt fler områden som har liknande problematik men i aningen mindre skala. Är det därifrån poliserna till Mareld och SÄPO ska tas?

Problemet för svensk polis är att det försvinner ungefär lika många poliser från yrket som det utbildas. Och platserna på polishögskolorna fylls inte med lämpliga sökande trots att kraven sänkts. De senaste tre åren, har antalet avgångar från polisyrket varit:

År 2016 – 950 poliser,  År 2015- 828 poliser, År 2014 – 638 poliser, enligt SVT.

 

En oroande trend.

En del lämnar naturligtvis polisyrket av ålderskäl, andra kanske aldrig borde ha blivit poliser. Men en ökande andel får helt enkelt bättre erbjudanden av Säkerhetsbranchen, av Migrationsverket, av Försäkringskassan eller försäkringsbolag och andra som värderar polisers yrkeskunskaper och personliga egenskaper bättre än Polismyndigheten.

 

Temat för Socialdemokraternas kommande kongress, är "Trygghet i en ny tid".  Fokus läggs på rättssamhället. Så här säger statsminister Stefan Löfven på partiets hemsida om kursomläggningen: "Vi behöver nya initiativ för att stärka rättssamhället. Vi accepterar inte i vårt samhällsbygge att vi har organiserad brottslighet som tar över vissa bostadsområden eller delar av städer". Ett exempel på ett nytt initiativ, är en utredning om möjligheterna att hålla unga brottslingar inne under helgerna, genom fotboja i hemmet.

 

 

Vi kan se minst ett par komplikationer med förslaget. Dels förutsätter det att det finns kännbara påföljder för den som överträder reglerna för den elektroniska övervakningen. När det gäller äldre som får fotboja, är alternativet fängelse. Ett gott incitament för att följa reglerna. Men det är ju uteslutet för unga lagöverträdare i Sverige med nuvarande regelverk. Ett annat problem, är att mycket av ungdomsbrottsligheten kan ske vilken dag eller tid som helst, de senaste upploppen i Rinkeby ägde exempelvis rum en måndagkväll, och inleddes tidigt på kvällen. Ett annat problem är så klart vem som ska ingripa när en ung brottsling inte sköter sina åligganden. Det lär inte vara socialtjänsten eller kriminalvården som ska åka runt och leta upp brottslingen. Och det var ju just ett ingripande mot en tvångsomhändertagen yngling som triggade igång Rinkebyupploppen förra måndagen. Så, utan bättre polisresurser riskerar förslaget att bli ett kraftfullt slag i luften.

 

Borde det inte vara hög tid, att uppvärdera även poliser, det verkar ju vara ett vinnande recept när det gäller polishundar... Så att vi kan rekrytera de bästa poliserna för framtiden, och så att vi kan behålla de bästa poliserna som vi ännu har kvar.


Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994