Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-03-23 08:50

Nu visar en ny undersökning att medborgarnas förtroende för sina poliser ökar kraftigt. Det bedöms att insatserna kring terrordådet den 7 april 2017 kan ha haft en stor betydelse. Man kan bara spekulera i hur resultatet hade sett ut om polisen inte varit framgångsrika i att gripa terroristen...

 

"Bland de svenska samhällsinstitutionerna är polisen det som ökar mest i förtroende. Det visar 2018 års Förtroendebarometer som presenterades på torsdagen.

 

Förtroendet för polisen ökade kraftigt förra året och uppgår nu till 65 procent, vilket är en ökning med 11 procentenheter jämfört med för ett år sedan. Polisen är därmed den samhällsinstitution som ökar mest i förtroende bland svenska folket.

 

Det framgår av Förtroendebarometern, som är en årlig undersökning som mäter svenskarnas förtroende för samhällsinstitutioner, medier, politiska partier och företag.

Förtroendebarometern presenterades av Medieakademin och till grund för undersökningen ligger en webbenkät med 1 201 personer. Undersökningen genomfördes i februari 2018 av Göteborgs universitet och Kantar Sifo.

 

I listan över förtroende för samhällsinstitutioner delar polisen förstaplatsen med "universitet och högskolor", som också har 65 procent i ganska eller mycket stort förtroende.

 

I förra årets Förtroendebarometer hade polisen tappat i förtroende. Att polisen nu ökar förklaras av Medieakademin bland annat av hur polisen hanterade terrordådet i Stockholm förra året.

 

I Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning som presenterades i januari minskade förtroendet för polisen till 54 procent.

 

Nyhet från

Polisen"

 

Sannolikt är skillnaderna i olika undersökningar beroende av polisbristen. Medan de storartade insatser som poliser gör i utsatta miljöer, gör att många imponeras och känner förtroende för de poliser som trots allt finns. Och som anstränger sig varje dag och natt för att göra Sverige tryggare...

 

Tommy Hansson

Gilla sidan: