Publicerat 2018-12-12 11:20

Tredje man drabbas mycket sällan... men

DN tar i en ledare upp synen på det grova våld som Sverige drabbats av under senare år. Det konstateras att Sverige står ut jämfört med liknande länder, för att komma till motsvarande våldsanvändning, får man jämföra med länder i krig. Men det är en felsyn att tredje man inte drabbas av våldet, noterar ledaren.

Dels ges exempel (som kan mångfaldigas, bland annat när anhöriga och barn till skjutna människor är drabbade) på objektivt oskyldiga som drabbats av dödligt våld på grund av gängens våldsutbrott. Tidningen är självkritisk och skriver att även DN säkert skrivit ramsan ”Tredje man drabbas mycket sällan.” Det är dags att den tesen omprövas och förpassas till en annan tid. De kriminella gängen är inte bara en angelägenhet för sig själva utan för hela samhället, enligt ledaren.
 
Tidningen noterar Rikspolischefen Anders Thornbergs formuleringar till justitiedepartementet, och exemlifierar: "Problemet med nyanlända som blir kriminella måste utredas. Tullen bör få mer pengar för att hitta smugglade vapen och droger. Preventiva åtgärder för barn i riskzonen måste sättas in tidigare och även brott begångna av unga under 15 måste få  konsekvenser."
 
Nu måste hela samhället aktiveras mot det grova gängvåldet och med det den grova organiserade brottsligheten. Ledaren avslutas i en positiv anda:
 
"Det är nya tider nu. Men läget är inte hopplöst och samhället inte maktlöst. Det är en promille av Malmös befolkning som förpestar livet för majoriteten, och polisen vet vilka de är, sa den amerikanska kriminologen David M Kennedy när han besökte staden i fjol.

 

”Tredje man” är med andra ord ofantligt mycket starkare än gärningsmännen. Det får räcka nu."

 

Blåljus önskar att fagra ord bet på problemen. För ungefär samtidigt som ledaren skrevs, grep polisen i Göteborg fyra personer misstänkta för vapenbrott och eventuellt mordförsök. Samtidigt som ledaren lästes av DNs läsare, mördades ännu en person i Malmö. Utanför en förskola. I samband med att personal stod redo att ta emot barnen. En "tredje man", Mia, berättar i Expressen om sina känslor när hon lämnade sitt barn på förskolan, bakom avspärrningen: -Jag tycker det är läskigt att det hände precis utanför, kulorna hade ju kunnat gå genom rutorna på förskolan. Det känns inte särskilt bra.

 

Hon tycker att det är illavarslande att skjutningen skedde utanför sonens förskola.

– Jag tror att vi som bor i Malmö i de här områdena är ganska luttrade och jag vet att barnen inte är måltavla för det här. Men jag tycker att det är illa att skjuta utanför en förskola efter klockan åtta på morgonen säger Mia till Expressen, och det är lätt att hålla med...

 

Så det är bra att problemen erkänns. En nycket till lösning, mer konkret än DN;s tror vi oss finna i en annan tidningsartikel från idag. När gedigna polisinsatser kan få gärningsmännen bakom lås och bom för längre tider kan det bli skillnad. Men polisen lyckas inte alltid, alltför många går fria och varje mord tar enorma polisresurser från andra viktiga arbetsuppgifter.

 

I en annan artikel från Blåljus igår, kan vi se hur det kan gå när polisen i första linjen har rimligt med resurser - som vi ibland har i särskilt utsatta områden. I nästa artikel på Blåljus kan vi se hur det går när resurserna hos polisen är otillräckliga och prioriteringarna blir därefter.

 

När nu DN kommit till insikt att något måste göras, hoppas vi att tidningen helhjärtat gör sitt för att få politikerna att ge poliserna tillräckligt med resurser för att stävja problemen, i samverkan med övriga goda krafter i samhället.

 

Tommy Hansson 
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994