Publicerat 2018-10-25 18:10

Tre år sedan skolattacken på Kronans skola i Trollhättan

För tre år sedan just i dagarna, skedde det ofattbara och tragiska, att en svärdsbeväpnad yngling gick runt på en skola och attackerade lärare, elevassistenter och elever. Flera lärare gjorde allt vad de kunde för att skydda sina elever, och poliserna som kom först på plats ställdes inför omöjliga val. Var och en kan nog föreställa sig hur det är att komma till en skola i kaos och tvingas välja mellan att försöka rädda skadade eller att konfrontera en gärningsman för att hindra att fler blir offer för våldet.

Åsa Erlandsson, journalist och författare, som jobbar för Polismyndighetens tidning Svensk Polis har ingående beskrivit händelsen i ett reportage och en bok. Där har poliserna fått beskriva vad som mötte dem och vilka överväganden de tvingades till. I boken beskrev hon även gärningsmannens sista meddelande till en holländsk "nätkompis".

Nu beskriver även poliserna som kom först på plats till skolan sina upplevelser i en P3-dokumentär och i ett reportage i Studio Ett. De befann sig dessbättre på lokalpolisen i närheten av skolan.
Åsa Erlandsson har skrivit även om polisernas upplevelser vid terrordådet på Drottninggatan.

Samtidigt som det är tre år sedan Kronan, kommer en ny bok ut av Benny Haag, som har samlat upp 19 röster från terrordramat på Drottninggatan den 7 april 2016.  Eva Schoultz, Polistidningens chefsredaktör, tipsar om boken på Twitter och bjuder på ett par citat, som får ses som typiska för den här typen av händelser:
 
"Det är inte insatsstyrkan eller piketen som kommer först. Det är polisassistenter som kanske avslutade sin utbildning för tre månader sedan som får ta den första stöten." Pär Carlsson, som 7 april 2017 var tillförordnad biträdande chef vid lokalpolisområde Norrmalm.
"Vi är väldigt samspelta. Det kan räcka med en nick så vet vi vad som ska göras. Sedan finns det också en massa poliser som jag aldrig har sett förut. Vad ska jag sätta dem på? Vilken är deras kapacitet? Man får helt enkelt ge dem en uppgift och hoppas att de klarar den"
 
Slutsatsen av båda dessa tragiska händelser, är att i de fallen gjorde de första poliserna på plats allt vad de förmådde för att göra allt rätt. Och det blev så bra det någonsin kunde bli under de fruktansvärda omständigheterna, tack vare deras insatser och förmågor. Men nog är det tänkvärt att det har funnits politiker som på fullt allvar menat att polisutbildningen skulle kunna kortas av just för poliserna i främsta ledet. Om poliserna inte haft rätt utbildning, rätt förutsättningar och varit av det rätta virket, kunde det ha gått mycket värre än det gjorde och vad hade politikerna sagt då? Sannolikt hade ansvaret utkrävts av personal i blå uniform...
 
Hoppas många lyssnar på klippen ovan eller läser Åsa Erlandssons reportage eller  bok, eller boken om Drottninggatan, så kan de fundera på vad som krävs av en bra polis...

Tommy Hansson

PS Brottsoffermyndigheten har tillerkänt ett antal skadade eller hotade elever och lärare ersättning med anledning av svärdmannens attacker. Detta fick inte de första poliserna på plats, eftersom Brottsoffermyndigheten menar att poliserna var utbildade för att hantera den aktuella situationen och eftersom de visste att gärningspersonen var beväpnad med svärd... DS
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994