Publicerat 2018-06-02 11:30

Tingsrätten: Rätt att använda OC-spray

Fackföreningen ST, som organiserar bland annat civilanställda inom polisen och kriminalvården, har vunnit ett mål i Tingsrätten som kan vara av intresse även för oss poliser. "Vi är nöjda med att tingsrätten gick på förbundets linje", säger STs förbundjurist Veera Littmarck till STs tidning Publikt.

Tidningen berättar om händelsen, där en intagen på häktet blivit sprutad med OC-spray. Den intagne hade hotat personalen på häktet under en lång tid och skulle föras från häktet till psykiatriska intensiv- och beroendeavdelning för vårdbedömning. Därför tillkallades insatsstyrkan vid häktet.

 

Klienten uttalat dödshot mot personalen och att han inte var kommunicerbar, vilket delgavs insatsstyrkan. Kriminalvårdaren som ledde insatsstyrkan, försökte tala med den häktade som hade tillgång till en ståltermos i sin cell. Den häktade fick bland annat möjlighet att sträcka ut sina händer i luckan för att få handfängsel, berättar Publikt.

När det inte fungerade sprutade kriminalvårdaren OC-spray, det vill säga pepparspray, in i cellen för att ta sig in till klienten och gripa denne för förflyttningen.

 

Arbetsgivaren ansåg att det inte var enligt reglerna, och ärendet kom upp till Kriminalvårdens personalansvarsnänd som beslutade att ge kriminalvårdaren tio dagars löneavdrag. Detta då nämnden menade att våld borde undvikas så långt som möjligt...


Kriminalvårdaren var STs medlem och fick fackets bistånd att bestrida påföljden vid tingsrätten,  att medlemmen hade fog för sin bedömning att användningen av pepparsprayen troligtvis skulle orsaka mindre skadeverkningar än ett kroppsligt ingripande från insatsstyrkan.

 

Därför anses förseelsen ringa och domstolen beslutade att Kriminalvården ska undanröja disciplinpåföljden och betala rättegångskostnaderna.

 

– Kriminalvårdare måste kunna göra en egen bedömning av situationen och känna att de vågar använda pepparspray utan att riskera disciplinpåföljd, säger STs förbundsjurist, Veera Littmark, som bistod medlemmen i Tingsrätten. Hon berättar att domen ännu inte vunnit laga kraft, blir den överklagad är Arbetsdomstolen sista instans. Att ST inte väckte talan berodde på att det fanns tidsregler att ta hänsyn till, vilket gjorde att förhandling innan talan väcktes hos AD inte var möjligt. 

 

Blåljus kommentar:

Förvisso är det ett visst våld att använda OC-spray i en situation som denna, men alternativet kan i värsta fall, som alla poliser vet, vara avservärt grövre våld utövat med muskelkraft. Till det kommer risken för personalen med att övermanna en utåtagerande och kanske desperat omhändertagen... Vi har för avsikt att återkomma om det bli någon rättslig fortsättning på ärendet.

 

Tommy Hansson

 

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994