Publicerat 2018-10-31 18:40

Tidningen POLISEN om kongress och krav på polisutbildningarna

Nu har tidningen POLISEN landat hos nästan alla poliser i Region Stockholm med Gotland. Desslutom får många politiker och alla riksdagsmän tidningen, en påminnelse om att POLISEN finns även i budgettider. Ett ämne i tidningen är motionen av Johanna Spjut, som kräver att det ställs tydligare krav på likformighet och kvalitet på polisutbildningen.
 
Det finns även flera skribenter som bidragit, i ämnen om allt från kåranda till etik och värdegrund. Som vanligt tar arbetsmiljön för poliserna i Sverige utrymme, liksom arbetstiderna. Det är särskilt roligt att samma dag som tidningen kommer ut, noterar vi en debattartikel i SvD, av Roger Haddad, som tidigare varit rättspolitisk talesman för Liberalerna. Trots att han fått nya arbetsuppgifter håller han debattfanan högt i polisfrågor, och kräver en utredning av hur utflytten av polisutbildningen till flera orter och rekryteringssvårigheter påverkat kvalitén på densamma.
 
Roger skriver att lösningen på rekryteringsproblemen för svensk polis inte är sänkta krav, fler platser och ännu fler polishögskolor. Redan sommaren 2017 varnade ansvariga för befintliga lärosäten som bedriver polisutbildning att det är för det första inte realistiskt att utbilda så många poliser på så kort tid. En än viktigare synpunkt var att kvaliteten inte kan säkerställas – tvärtom riskerar den att kraftigt försämras. Vi ser redan hur de praktiska momenten fått stå tillbaka till förmån för fler teoretiska moment, menar Roger.
 
Han är även kritisk till att arbetspraktiken för polisstudenterna under utbildningen gått från fyra veckor till tre dagar... Han noterar vidare att ingen hittills gjort en systematisk nationell granskning av polisutbildningens kvalitet och verksamhet vilket är allvarligt. Universitetskanslersämbetet har ett mycket viktigt uppdrag att granska och pröva examenstillstånden för landets högskole- och universitetsutbildningar. Men det får inte innebära att de omfattande inslagen av uppdragsutbildningar som bedrivs vid samma lärosäten går under radarn utan att bli föremål för kvalitetsgranskning. Roger kräver därför att UHÄ får i uppdrag att granska även polisutbildningens kvalitet...
 
En polisstudent svarar Roger på Twitter och skriver: "Tack för att du skriver mycket av det jag själv tänker. Är polisstudent idag, men hade jag vetat innan jag sökte att det inte är vidare mkt fokus på verkligheten och praktiska moment hade jag nog aldrig sökt." "Jag kan ju bara prata för mig själv, jag tycker fokus ligger fel. Att inte ha studerat sedan studenten (över 20 år sedan) och hamna i detta med allt från rätt angivelse av referenser till hur man skapar PP-presentationer, känns inte som ngt jag kommer ha nytta av som polis."
 
Blåljus hoppas att polisutbildningen får en rejäl utvärdering - Vad krävs för att fungera som en fullgod polis i dagens Sverige? Det är den sortens poliser med tillräckliga kuskaper och färdigheter som måste utbildas. Och kraven är lika höga i hela landet, kvaliteten måste vara densamma oavsett utbildningsort!

Tommy Hansson
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994