Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2018-05-29 10:40

Stoppa brotten vid gränsen till Sverige

Moderaterna föreslår idag ett antal förstärkningar av Tullens möjligheter att stoppa inflödet av vapen, narkotika och sprängämnen. Dessutom skall utförsel av stöldgods beivras effektivare. Partiet föreslår även att Tullen överförs till Justitiedepartementet för att underlätta samarbete med samhällets övriga brottsbekämpning.

Problembeskrivningen som Moderaterna gör, känns välbekant. Det handlar om kriminella gäng som flyttar fram sina positioner, narkotikaförsäljning som kan ske öppet på vissa offentliga platser, det grova våldet med skjutvapen och sprängmedel ligger på rekordnivåer, användningen av handgranater i Sverige sedan 2015 särskiljer oss i ett europeiskt perspektiv, utländska stöldligor för ut stöldgods ur landet.

Allt detta samtidigt som situationen för polisen är ansträngd och polistätheten den lägsta på tio år.

För att komma tillrätta med en del av problemen, föreslår partiet en förstärkning av Tullen med 500 tulltjänstemän under nästa mandatperiod. Det ska stärka tullens förmåga och hindra narkotika, vapen och sprängmedel att föras in i Sverige. Tullen skall kunna bevaka fler gränsövergångar under större del av dygnet. Dessutom kommer fler kontroller med sök efter vapen och narkotika att kunna genomföras, liksom att fler postförsändelser kommer att kunna kontrolleras.

Tullens roll som brottsbekämpande myndighet skall stärkas, bland annat genom att myndigheten förs över till justitiedepartementet så att samordning med övriga brottsbekämpande myndigheter kan effektiviseras. Tullverket skall även ges bättre möjligheter att använda kameraövervakning.

Tulltjänstemän skall får rätt att stoppa personer eller fordon med misstänkt stöldgods från att lämna Sverige, och att i förekommande fall kvarhålla misstäkta.

Blåljus noterar att Tullen enligt media har haft problem att stoppa misstänkt trafik på grund av utbildning, beväpning och befogenheter. Mer om Tullens beväpning här.

Tullverksamheten monterades i stor utsträckning ned efter Sveriges EU-inträde som ju byggde på en idé om öppna gränser. Nu tycks en bister verklighet kräva andra resurser.
Fotnot: Tullverket har idag ca 2000 anställda, dess uppdrag är främst att säkra effektiv handel och brottsbekämpning.

Tommy Hansson
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994