Publicerat 2018-07-07 12:10

Sommarhälsning från Malmö

Polisområde Malmös chef, Stefan Sintéus har skrivit en sommarhälsning till sina hårt ansträngda poliser, och även till poliser från andra delar av landet som hjälpt till att arbeta mot den senaste tidens vådsdåd som drabbat staden. Blåljus hjälper gärna till att sprida budskapet, som först publicerats på Intrapolis.
 
Men eftersom en del medarbetare gått på semester, har Stefan medgett att vi får återge hans budskap!
 

"Malmö har under en längre tid varit under hårt tryck av flera skäl, inte minst att kriminella i staden har ett respekt- och hänsynslöst beteende både mot varandra men också mot samhället i stort. Experter menar att vi ser en ny typ av kriminella personer som själva inte räknar med att ens fylla 30 år. Det beteende och den likgiltighet de uppvisar för sina och andras liv är det vi nu tyvärr ser på gatorna i Malmö.


Polisområde Malmö:s personal jobbar stenhårt med detta men vi räcker inte alltid till, och då är det skönt att veta att vi kan hjälpas åt både regionalt och nationellt. Därför vill vi i polisområde Malmö (POMA) tacka för biträde med kompetent personal för att arbeta i de ärenden som är resursmässigt tuffa för oss. Vi har förhållandevis goda prognoser i de mordärenden vi för närvarande arbetar med och flera personer sitter redan frihetsberövade.

 

Vi är nu mitt i semesterperioden och det som hänt och händer i Malmö har medfört att vi har omprioriterat i vår verksamhet. För att ge handlingsfrihet till personalen på Utredningssektionen (US) har vi styrt om i ärendeflödet så att LPO och Utredningsjouren (UJ) tar US övriga ärenden som inkommer till POMA. US kan därför till hundra procent fokusera på att utreda våldshändelserna. Vi har prioriterat arbetet med frihetsberövade personer samt ärenden med tidsfrister. Övriga ärenden får vi hantera när tillfälle medges.

 

På BF/IGV har jag själv upplevt ett driv från personalen som gjort starkt intryck på mig. Jag har suttit bisittare i hundpatrull men även hängt med på IGV även om jag såklart inte på något sätt gör anspråk på att vara lika bra som er, men ändå gjort mitt bästa. Kommentarerna är många varför någon släpat ut ”gubben” på fältet, men det är sådant jag får ta. Vid något tillfälle har nog mina gamla yttretakter kommit väl till pass även om jag haft träningsvärk någon vecka efter detta.

 

För att ha ett gemensamt grepp över våldshändelserna i främst Malmö har vi tillsammans med Utredningsenheten (RUE) och Underrättelseenheten (UND) skapat ett gemensamt forum där vi operativt framöver samordnar de operationer som vi behöver genomföra i syfte att ”kyla” av Malmö och tillse att lagföring kan ske. Petra Stenkula och jag står ”axel mot axel” i ledningen av dessa operationer och vi gör detta tillsammans fullt ut och med stöd av UND.

 

Vi har ett mycket bra samarbete med ledningen för Malmö stad och vi samkör den trygghetsskapande verksamheten för högtryck. Därför är poliser, volontärer och personal från staden tillsammans ute och skapar trygghet.

 

Så kamrater i POMA, i regionen och nationellt:

-Tack och med en tillönskan till er och era familjer önskar vi från POMA-ledning en härlig sommar.

 

 Stefan Sintéus, polisområdeschef i Malmö"


Blåljus förenar sig med Malmöchefen, i en sommarhälsning till alla poliser i hela landet, från norr till söder! Hoppas för samhällets skull att sommaren blir lugn och ger en behövlig återhämtning!


Tommy Hansson

Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994