Publicerat 2019-11-07 13:00

Skyddsombudens dag sent omsider

Blåljus får med rodnande kinder bekänna att vi missade att skriva om skyddsombudens egen dag, som i år inföll den 23 oktober. I region Stockholm har skyddsorganisationen samlats några dagar försent för att fira på rätt datum, men bättre sent än aldrig.

I måndags, 4 november, samlades region Stockholms Huvudskyddsombud/Skyddsombud, (HSO/SO) för att fira Skyddsombudens dag. Egentligen var det officiella datumet för denna dag, den 23 oktober, men pga. brist på större lokal fick vi skjuta på datumet.

 

Vi är ca 270  i regionen. 90 av dessa deltog denna dag.

Tema för dagen var främst skyddsombudens roll och Polismyndighetens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

 

Trots ett fullbokat tidsschema lyckades Rikspolischef Anders Thornberg ta tid och avlägga ett besök hos oss. Han talade om myndighetens framtid och betonade behovet och vikten av arbetsmiljöarbetet, skyddsorganisationen och dess skyddsombud.

 

Lena Bergström-Eriksson, Arbetsmiljöinspektör från Arbetsmiljöverket (AV), talade om SAM och gick igenom AV:s pågående inspektion gällande Polismyndighetens SAM inriktat på främst våld och hot.

 

Det nationella Huvudskyddsombudet Patrik Danielsson presenterade sig och informerade om vad som pågår i det nationella arbetsmiljöarbetet.

 

Sist men inte minst, talade Ombudsman Hans Olsson om arbetsskador och våra försäkringar. Han talade om, bl.a. AFA – personskadeavtalet. Då vi har identifierat brister gällande vissa delar av villkoren pågår för närvarande en översyn av personskadeavtalet.

 

Hans påtalade även vikten av att skadeanmälan blir så korrekt som möjligt. Viktigast är att man är noggrann med att beskriva olycksfallsmomentet korrekt.

 

En utvärdering av dagen kommer att genomföras men vi siktar mot att fira Skyddsombudens dag även nästa år.

 

Roger Östergren

Samordnande Huvudskyddsombud

Region Stockholm
Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994