Publicerat 2019-01-15 11:30

Rikspolischefen på Folk och Försvar:

Idag, tisdag den 15 januari kl 13.50 talade vår Rikspolischef, Anders Thornberg tillsammans med Riksåklagare Petra Lundh att över ämnet "Hoten mot Sverige – rättsstatens förutsättningar och utmaningar." Det fanns möjlighet att ställa frågor via Twitter under #fofrk. Petra Lundh har just släppt en kravlista på bland annat anonyma vittnen, kronvittnen och bättre möjlighet till datalagring för att komma åt den organiserade brottsligheten.

Även Rikspolischefen kräver offensiva satsningar mot den grova organiserade brottsligheten. Så här beskrivs hans inställning på polisen.se:

"Polisen griper alltfler för grova brott, men det krävs också lagändringar och offensiva satsningar från hela samhället. Det säger rikspolischefen som idag talar om den grova brottsligheten på Folk och försvars rikskonferens.

Under de senaste två åren har närmare 90 personer skjutits ihjäl i landet. Samtidig har polisen kraftigt ökat sina insatser mot den grova brottsligheten. Antalet häktade för grova vapenbrott har femfaldigats, mer vapen och narkotika tas i beslag och alltfler grips, åtalas och döms för grova våldsbrott.

 

− Trots alla insatser är skjutvapenvåldet på en hög nivå. Det visar att det finns ett ständigt inflöde av unga till de kriminella nätverken. Därför krävs mer kraftfulla åtgärder från hela samhället. Det bästa sättet att bryta utvecklingen är att ge rättsväsendet bättre förutsättningar att klara upp grova brott och arbeta brottsförebyggande, samtidigt som övriga samhällsfunktioner förstärker sitt förebyggande arbete och arbetar mer samordnat med rättsväsendet, säger rikspolischef Anders Thornberg.

 

Rikspolischefen deltar under Folk och försvar i ett seminarium med riksåklagaren under rubriken Hoten mot Sverige – rättsstatens förutsättningar och utmaningar. Han ska bland annat berätta om den promemoria Polismyndigheten lämnade in till Justitiedepartementet i slutet av november. Den innehåller förslag på lagändringar, förslag till samverkan och uppdrag med andra myndigheter och exempel på insatser som kommuner, fastighetsägare med flera skulle kunna genomföra för att förebygga den grova brottsligheten.

 

Vid Folk och försvar deltar även Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef för Storgöteborg nordost. Seminarierna vid konferensen direktsänds eller kan ses i efterhand på Folk och försvars webbplats.

 

 

Fakta: 328 häktade för vapenbrott

Under förra året häktades 328 personer misstänkta för vapenbrott, grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott, en kraftig ökning jämfört med 2017, då 65 personer häktades för vapenbrott. Det är framför allt straffskärpningen för vapenbrott som trädde i kraft den 1 januari 2018 som har gett polisen ett kraftfullare verktyg mot illegala vapen."

 

Fördjupning

Rikspolischefen: Samhället måste ta krafttag mot skjutvapenvåldet

Promemoria med förslag till Justitiedepartementet mot den grova brottsligheten

 

Nyhet från Polismyndigheten

 

Även justitieminister Morgan Johansson talade på Folk och Försvar, han sade sig vara glad åt att kliva upp på scenen efter att ha haft en undanskymd roll under övergångstiden för regeringen, då han ansett sig tvingad till att hålla en låg profil.

 

Han beskrev beskrev polisens situation idag med orden: Vi genomför just nu den största expansionen av polisorganisationen någonsin; 10000 fler anställda, eller en ökning 30 % . Polisen har nu fler anställda än någonsin, över 20 000 poliser och runt 30300 anställda, vi har fördubblat polisutbildningen. Fler än någonsin vill bli polis, det har aldrig sökt sig så många till polisen som idag.

 

 

Polisen har fått nya verktyg, för att bekämpa brott, allvarliga våldsbrott har fått högre straffsatser, häktningsmöjligheter har förbättrats, övervakningskameror, kroppskameror, förstärkningsvapen, hjälmar, skyddsvästar, avlyssning har vi satsat på, och nu vänder polisens brottsutredningar, de senaste två åren pekar kurvorna uppåt efter att ha sjunkit under flera år.

 

"Vi har fler polisanställda än någonsin,  de hårdaste straffen i modern tid, bättre verktyg än någonsin, vi har bättre utrustning än någonsin, mer resurser än någonsin, fler övervakningskameror än någonsin, vi burar in fler bovar, vi utreder fler brott än på länge, fler än någonsin vill bli polis. Men allt detta behövs och är bra, eftersom utmaningarna är mycket stora. Exempel på det är den grova kriminaliteten med vapenvåldet. Svensk polis måste ha de resurser och verktyg som behövs för att rycka upp den organiserade kriminaliteten med rötterna. Då behövs både mer resurstillskott och att utveckla lagstiftningen. Det blir en uppgift för varje ny regering och det finns goda möjligheter."

 

För några år sedan var det glest befolkat på våra häkten och kriminalvårdsanstalter;  nu är det ofta helt fullt.

 

Sammanfattningsvis: Vi fångar fler bovar idag och de vi fångar sitter längre i fängelse.

 

/TH

 


 
Gilla sidan:


 


Tidningen POLISEN


Brandfacket
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994