Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-09-08 14:20

Rikspolischefen om IT-säkerhet

Rikspolischefen har åter tagit sig tid att skriva ett veckobrev, som främst riktar sig till hans personal. Vi uppskattar att han, trots ett säkert hektiskt schema och hårt medietryck, tar sig den tiden. I veckans brev berör Dan Eliasson IT-säkerheten, framtiden och  våld mot poliser, gränskontroller bland annat.

Rikspolischefen skriver:

"It-säkerhet under luppen

Veckan har präglats mycket av medierapporteringen kring säkerheten i våra it-system.

Det är bra att vår samhällsviktiga verksamhet granskas hårt i medierna. Jag vill återigen upprepa att polisen inte har brutit mot eller agerat i strid med säkerhetsskyddsförordningen och säkerhetsskyddslagen. Polisen har inte heller agerat på ett sådant sätt att hemliga personuppgifter om polisanställda eller deras anhöriga har läckt ut till obehöriga. Polisens skyddsvärda uppgifter är väl skyddade. Inga polisanställda behöver känna en oro för att personuppgifterna i vårt Palasso-system kan ha röjts. Detsamma gäller också den information som Transportstyrelsen har haft tillgång till. En pågående översyn visar att det inte finns några indikationer på att känsliga uppgifter har spridits vidare till obehöriga genom Transportstyrelsens agerande.

Känn er trygga i detta.

 

Sekretessen försvårar

Naturligtvis leder en sådan här granskning till att det ställs krav på att Polismyndigheten och att jag personligen kommenterar frågorna. När detta startade var jag i holländska Haag på ett Europeiskt rikspolischefsmöte. Jag beslutade att lämna mötet i förtid för att jag ville möta medierna och kunna svara på deras frågor.

Som så ofta blev det tydligt att vi har ett dilemma med all den sekretess som omgärdar vår verksamhet. Frågor om säkerheten i våra IT-system kan dessutom röra sekretess som omfattar rikets säkerhet. Därför måste vi ha en försiktighetsprincip kring hur vi uttalar oss. Säger vi för mycket kan det äventyra vår informationssäkerhet. Säger vi för lite kan vi uppfattas som slutna och en bild av läget skapas som vi har svårt att påverka. Här finns inga enkla lösningar för att öka transparensen om hur vi arbetar. Jag tror istället att det handlar om ett idogt arbete där vi säger så mycket vi kan och pedagogiskt förklarar varför vi inte kan säga mera. Vill ni se hur vi har försökt med det denna gång, läs gärna våra kommentarer här.

 

Intensivt år väntar

Jag tror att det kommande året blir väldigt intensivt.

Det märks på flera sätt i det offentliga samtalet. Det är tidvis svårt att få genomslag för korrekta fakta samtidigt som det snabbt ställs krav på åtgärder och ansvarsutkrävande. Det är en verklighet som vi måste förhålla oss till. Vi kommer att granskas för våra ingripanden, våra utredningar, vår tillståndsgivning eller som nu senast vår it-säkerhet. Samtidigt tror jag att vi själva kan bidra mer till en konstruktiv granskning. Här måste vi hjälpas åt i verksamheten för att hänga med i dagens snabba nyhetstempo. Vi ska vara tillgängliga och ge så mycket fakta som möjligt för att ge medierna ett bra underlag i deras arbete.

Det är något vi tillsammans måste jobba vidare med."


Blåljus noterar
att många medier gått "bananas" över en eventuell felhantering av polisens lönesystem. Men om någon fara att data kommit i obehörigas händer ens har förekommit, kan vi inte bedöma i nuläget. Vi ansluter oss tillsvidare till Oisin Cantwells synpunkter, den som vill höra liknande tongångar med spännande förklaringar till att många vill se Rikspolischefen avsatt, kan titta på panelen i TV4 Nyhetsmorgon nedan.I veckobrevet nämner Rikspolischefen även att vi ska bli bättre på att trygga en säker arbetsmiljö för våra poliser. Han noterar att fler chefer borde ställa frågan; -Vad behöver ni för att kunna verka på ett bra och tryggt sätt?


Rikspolischefen fortsätter:
"Det är uppenbart att vi behöver göra mer när det gäller kontinuerliga insatser kring utbildning, debriefing och hälsofrämjande aktiviteter. När vi snart går in i en period med alltfler nyutbildade poliser tror jag att det viktigt att vi främjar en kultur i myndigheten som motverkar en normalisering av hot och våld. Men för att kunna vidta rätt åtgärder måste vi ha ett bra faktaunderlag. Därför är det viktigt att poliser anmäler det som de utsätts för.

Hot och våld mot våra kollegor får aldrig bli ett normaltillstånd."

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994