Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-11-24 14:20

Rikspolischef Dan Eliasson om polisens nolltolerans och budget för polislöner

I Rikspolischefens nya veckobrev kommenterar han #metoo och Polisen. Han konstaterar att nolltolerans ska råda mot övergrepp inom polisen, (såklart) och initierar ett samarbete med de fackliga organisationerna. Men dessutom berättar han om budgeten och vilket utrymme som ges för polislönelyftet...

"Pengar för löneökningar

 

I veckan har ledningsgruppen kommit långt i arbetet med att fördela resurstillskottet till regioner och avdelningsar under kommande år.

Det nya för i år är att vi har lagt ut en treårig budget för att skapa långsiktighet. Regionerna kommer att få pengar för de 1 600 extra civilanställda som vi har och ska anställa jämfört med januari 2016. Vi har också fördelat resurser till de ytterligare 1 500 poliser som ska anställas till 2020. Vi har också avsatt 400 miljoner kronor på vår terrorförmåga och närmare 300 miljoner kronor på att bygga upp regionala IT-brottscenter.

 

Därutöver har vi lagt ut närmare 5 miljarder kronor för kostnadsökningar kring lokaler, löner och andra gemensamma kostnader. Övervägande delen av detta går till regionerna. Utkastet till budget ska nu diskuteras med våra arbetstagarorganisationer innan vi fattar beslut. När detta är klart har vi skapat en kontinuitet och stabilitet som bidrar till mycket goda planeringsförutsättningar inför framtiden.

 

Polisen i framtiden

Nästa vecka har vi ett möte med polisens 200 högsta chefer. Vi ska bland annat diskutera Polisen 2024 – ett arbete som handlar om vilka utmaningar och krav som kan komma att ställas på polisen långsiktigt. Det handlar om vilka val och prioriteringar vi ska göra för att vara en modern organisation som följer och anpassar vår verksamhet för att hantera brotts- och samhällsutvecklingen idag och i framtiden.

 

Här behövs en bred dialog med medarbetare, medborgare och våra samverkanspartners. Vi ska ställa frågor om deras krav och förväntningar på polisen. Resultatet av dialogen blir ett av underlagen för prioriteringar och inriktning av de resurser som vi har fördelat enligt ovan, samt vilka strategiska val polisen behöver göra fram till 2024 för att klara framtida utmaningar. Detta arbete blir utgångspunkten för den plan kring hur vi ska växa med 10 000 medarbetare till 2024, varav vi redan har fått medel för och har fattat beslut om 1 500 fler poliser och 1 600 fler civilanställda. Planen ska överlämnas till regeringen den 23 maj 2018."

 

Blåljus ser att det tycks finnas ekonomi för satsningar som nu kan genomföras för att göra polisyrket mer attraktivt och ge poliserna anställningsvillkor som är konkurrenskraftiga. Året går mot sitt slut, och vi hoppas få se det resultat vi önskar oss i sinnevärlden.

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994