Nättidningen som belyser polisernas vardag.
Blåljus - Logotype
Publicerat 2017-04-19 12:20

Resultat som visar prioriteringarna i illröda siffror

Polismyndigheten har valt att börja presentera utsnitt av verksamheten i statistikform, för att ge en bättre information om hur det går för myndigheten i olika avseenden. Det är första gången denna detaljerade information sammantaget ges ut per kvartal. Och en del går ungefär som det brukar, medan andra siffror lyser illröda.

Så här presenteras resultatredovisningen på Polisen.se:

"För att öka kunskapen om polisens resultat börjar polisen nu redovisa några centrala verksamhetsresultat varje månad.

 

− Det finns ett stort värde i att polisen är öppen och transparent med resultaten. Det ger en större insyn i polisens verksamhet och hur den utvecklas och kan även främja en positiv intern resultatkultur, säger rikspolischef Dan Eliasson.

 

Det som presenteras denna månad avser resultatet under det första kvartalet 2017 och är ett första försök att skapa en tillgänglig modell för månadsuppföljningen. Modellen kommer sedan löpande utvecklas.

 

Slutsatser från det första kvartalet

Det är positivt att antalet redovisade ärenden till åklagarna sammantaget har ökat. Ökningen består till största del av ärenden som bygger på polisens egna initiativ inom trafik och narkotika. För övriga brottskategorier har antalet redovisade ärenden minskat marginellt jämfört med förra året. Ett fortsatt uthålligt arbete behövs för att öka antalet redovisade ärenden för bland annat brott mot person.

 

Sammanfattning av resultaten i mars 2017

  • Antalet ärenden som redovisas till åklagare har ökat med 5,9 procent.*
  • Av de bearbetade ärendena har andelen som redovisas till åklagare minskat (utredningsandelen) från 29,3 till 28,1 procent.*
  • Antalet öppna ärenden har ökat med 3,9 procent.** 
  • Svarstiden på telefon till Polisens kontaktcenter var i medeltal 4 minuter och 25 sekunder. Helåret 2016 var svarstiderna i medeltal drygt 12 min.
  • Antalet anställda var den sista mars 19 814 poliser och 9 918 civilanställda. En minskning med 205 poliser och en ökning med 420 civila sedan årsskiftet.
  • Personalomsättningen senaste 12 månaderna var 4,9 procent för poliser och 10,9 procent för civilanställda.

* = Förändringen avser jan-mars 2017 jämfört med samma period förgående år.

** = Förändringen avser antalet öppna ärenden den sista mars 2017 jämfört med samma tidpunkt föregående år."

 

Blåljus kan inte låta bli att grotta lite i statistiken. Vi noterar bland annat, att under 2016 var hälften av personalflykten av poliser i Region Stockholm beroende på pensionsavgångar. Under första kvartalet är det bara en tredjedel, vilket innebär en kraftig ökning av andelen som lämnar yrket av andra anledningar.

Under januari - mars lämnade 64 poliser region Stockholm, varav 22 för pension. Och, som framgår ovan, antalet poliser minskar, medan antalet civilanställda ökar. En minskning med 205 poliser och en ökning med 420 civila bara sedan årsskiftet

En annan siffra som sticker i ögonen,
är antalet ordningsböter i trafiken. Där har det under de senaste fem åren varit en sjunkande trend med en brant utförsbacke. Antalet utfärdade trafikböter har gått från 73670 år 2012, till 34046 år 2017. Samtliga år mätta under januari - mars. Någon kunde invända att den automatiska kameraövervakningen kanske ökat kraftigt i stället. Men, nej, statistiken visar att även den sjunkit, från drygt 17000 till drygt 15000 ärenden, mätt på samma sätt.

Någon kanske invänder att
trafikböter inte är så viktigt, polisen har viktigare brott att ägna sig åt. Och,  visst är mord, terrorbrott och utmaningar i förorten något som polisen måste prioritera. Men, var och en med körkort och ögon att se med, kan se att minskningen inte beror på bättre trafikkultur. Hänsynslösheten i trafiken består, men går mer och mer under polisens radar. Däremot kan den drabba medborgarna när som helst i form av skador eller ond bråd död.

Ett annat bekymmer är att
alla poliser vet att det som börjar som en trafikförseelse av enklare slag, vid närmare kontroll kan leda till rattfylleri, narkotikabrott, anträffat stöldgods eller efterlysta personer. Men en utebliven kontroll, gör att även allvarligare brott missas.

Det finns så klart ljuspunkter också i statistiken, med tendenser till bättre resultat. Men för en mer rejäl vändning, krävs det fler poliser - inte bara hårdare prioriteringar.

Tommy Hansson 
Gilla sidan:
Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994