Publicerat 2019-03-02 09:00

Rättskedjans svagaste länk

Samhället fungerar inte bättre än dess svagaste länk. Att polisen är underbemannad har inte hindrat ambitiösa poliser från att leverera frihetsberövade med häktningskäl för grova brott. Vilket fyllt upp häktena till en nivå över 100%. Det har inneburit att polispatruller fått vända vid häktesdörren och leverera den frihetsberövade till en polisarrest i stället.

Kanske närmar vi oss det läge (ungefär som för LVU eller avvisningsärenden) där platsbristen snarare än juridiska överväganden avgör vem som ska frihetsberövas. Då är det allvarligt för rättssäkerheten. I detta extraordinära läge har Polismyndigheten nödgats gå ut med instruktioner på Intrapolis till poliserna om hur beslutsnivåerna ligger när det gäller att frige häktade personer, och det beslutet ligger inte på polismydigheten, utan på åklagare eller domstol. Det visar hur akut läget är.

De rättsvårdade myndigheterna hade under fredagen ett chefsmöte, där det allvarliga läget och hur det ska hanteras behandlades. Så här berättar Polisen.se:

"Sju myndigheter träffades fredagen den 1 mars för att diskutera det ansträngda läget på Sveriges häkten.

 

Med anledning av det ansträngda läget i Sveriges häkten, ökningen av antalet klienter och platsbristen i Kriminalvården, har ett möte i dag ägt rum mellan cheferna i rättsväsendet.

 

Med på mötet fanns representanter från Kriminalvården, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket, Ekobrottsmyndigheten och Migrationsverket. Samtliga myndighetschefer betraktar läget som mycket allvarligt.

 

Kriminalvården presenterade en lägesbild och vilka åtgärder som nu vidtas, på både kort och lång sikt. Åtgärder görs för att öka antalet platser genom att konvertera anstaltsplatser till häktesplatser, använda besöksrum och andra utrymmen som häktesrum samt dubbelbelägga så att två intagna delar rum.

 

Vid mötet diskuterades behovet av ytterligare samverkan. För det ändamålet kommer ett antal arbetsgrupper att bildas, bland annat om samsittning i häkte för intagna med restriktioner samt om förvarstagna."

 

Blåljus noterar att politiker brukar framhålla att för att bli framgångsrika i arbetet mot den grova organiserade brottsligheten, måste hela samhället mobiliseras och samverka. Rättssamhället samverkar, men till syvende og sidst handlar det om resurser. Som saknas, avseende SIS-platser, MIG-platser och häktesplatser. Ett annat problem är att de av rationella skäl centraliserats vilket innebär att polisen får orimligt långa transporter av frihetsberövade att genomföra. Lösningen på det var att Kriminalvårdens transporttjänst skulle avlasta, men inte heller det har fungerat fullt ut...

 

När politikerna har jublat färdigt över att polisen använder de välkomna lagskärpningarna för grovt vapenbrott, så att fler gängmedlemmar häktas, är det dags att göra sin matematik avseende häktesplatserna!

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994