Publicerat 2019-05-09 09:10

Praktisk poliskunskap och forskning i skön förening

Erfarna poliser sitter på enormt mycket kunskap om allt från förhörssituationer till vapenanvändning i skarpa situationer. I en ny bokserie möter denna praktiska erfarenhet forskningen för att bli nya verktyg i polisutbildningen.

 

Det är Södertörns Högskola som beskriver ett nytt sätt att kombinera vetenskaplig teori med polisers tysta kunskap.
 

"För drygt tio år sedan tas Gunilla Blomberg in som förhörsledare i ett fall gällande misstänkt trafficking. De förhör som hon håller med misstänkta gärningsmän och målsägande kom att förändra hur hon såg på sin roll som utredare. Ärendet blev en vändpunkt. Och händelserna fick henne att vilja bena ut vad som finns att lära om förhörsledarrollen, hur man kan förankra den praktiska kunskapen i vetenskaplig teori?

 

— Teori och praktik hänger ihop, jag tycker det är viktigt att vi förankrar vår kunskap i forskning. Det handlar om en professionalisering av yrket. Det skapar trygghet i att det är korrekt, säger Gunilla Blomberg som i dag är lärare på polisens vidareutbildning.

 

Tillsammans med Maria Wolrath Söderberg, lektor i retorik vid Södertörns högskola, har hon gått igenom förhören i det aktuella ärendet. Förhör som, enligt Gunilla Blomberg, innehåller flera komponenter som oerfarna förhörsledare kan ha problem med. Det handlar om lögner, lagtolkningar samt psykologiska reaktioner och mekanismer. Resultatet är boken Dilemman i förhörsledarrollen, den första i en bokserie som syftar till att överbrygga klyftan mellan forskningen och verksamma poliser. Nästa bok väntas senare i år och tar upp vapenhantering i skarpa situationer.


För det är ofta så, att teori och praktik ses som två skilda ting inom polisutbildningen, säger Maria Wolrath-Söderberg. De teoretiska momenten leds ofta av en person som saknar polisär erfarenhet. Och undervisande poliser saknar ofta egen forskningserfarenhet, då en polisexamen hittills inte gett tillträde till forskarutbildning.


—Det kan leda till att studenterna uppfattar teori och praktik som olika världar. Och många förstår inte vad teorin är bra för, att den ger verktyg för att förstå och hantera konkreta problem, säger Maria Wolrath Söderberg.

 

Utifrån vetenskapliga teorier hämtade från bland annat psykologi, etik och språkvetenskap har de två, forskare och polis, undersökt situationen.

 

— Tanken är att de här korta texterna ska kunna användas i undervisning både i grundutbildning och fortbildning. Syftet är att studenterna ska få exempel på hur förståelsen av praktiken kan fördjupas av teori och hur teorin kan peka mot olika handlingsvägar, säger hon.

 

20 maj diskuterar Gunilla Blomgren frågan om dilemman i förhörsledarrollen på ett minisymposium som gästas av ett flertal namnkunniga personer deltar:

  • Torun Lindholm, professor i socialpsykologi och expert på vittnespsykologi
  • Johan Eriksson, försvarsadvokat
  • Anders Ringqvist, kriminalinspektör och utbildare på Nationella operativa avdelningen
  • Anna Remse, vice chefsåklagare
  • Johan Sundqvist, kommissarie och ledare för Nationellt strategiskt utvecklingsprojket
  • Anna Elmqvist, kriminalinspektör och lärare på polisutbildningen.

Samtalet leds av docent Lotta Tillberg och arrangeras av Centrum för praktisk kunskap, vid Institutionen för kultur och lärande, Södertörns högskola."

 

Text från Södertörns Högskolas hemsida. Blåljus välkomnar initiativet att ta tillvara polisiär erfarenhet vid utbildningen till nya poliser. För att bli bra poliser, behöver studenterna så klart både ett teoretiskt perspektiv och praktisk kunskap från erfarna poliser. Det är utmärkt att det initieras redan på Polishögskolorna så att det inte får vänta till den arbetsplatsförlagda praktiken. Som vi ser det, går det väl att förena med en akademisering av polisutbildningen, om bara viljan finns.

 

Blåljus gillar även den beskrivning av polisprogrammet som Södertörns Högskola ger på hemsidan;

"Efter studier är du färdigutbildad polis. Genom en sex månader lång tjänstgöring som polisaspirant, har du haft möjlighet att förankra dina kunskaper i praktiskt polisarbete. Du har genom både teoretiska och praktiska moment förberetts för polisyrkets utmaningar i storstaden. Du har med dig viktiga kunskaper och färdigheter för ett viktig arbete som bidrar till att skapa och upprätthålla ett tryggt samhälle.

 

Det finns en hög efterfrågan på arbetsmarknaden. Polismyndigheten är en stor arbetsgivare och innefattar flera möjligheter till karriärbyte och karriärutveckling. För att se vilka karriärmöjligheter en polisexamen ger kan du klicka på länken: https://polisen.se/blipolislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

När du är klar med din utbildning kommer du ha utvecklats som person. Du har utvecklat förmågan att förstå och hantera risker, och att agera och fatta beslut i olika situationer. Du har en större förståelse för ditt eget och andras beteende, samt ökat din självkännedom och reflekterande förmåga. Du har också en övergripande förståelse för samhället och polisens roll i ett demokratiskt samhälle."


Att utbilda poliser är inte lätt. Att vara polis är ju att ingripa i situationer som andra undviker, och kräver en god etik parat med ett högt säkerhetsmedvetande, även i extrema situationer. Blåljus gläds därför över att Polismyndigheten just nu se över polisprogrammet med syftet att verksamhetens krav ska styra utbildningarna.


I uppdraget till översynen ingår att se över innehållet i polisprogrammet, klarlägga eventuella skillnader i innehåll av utbildningen vid de olika lärosätena och identifiera behov av förändringar i utbildningen.

 

Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2019 och utgör underlag för eventuella justeringar i utbildningsplanen. Uppdraget ligger även i linje med en av Polisförbundet bifallen motion från Förbundsområde Stockholm Nord, under rubriken "Polisutbildningen, innehåll och antagning". Motionen bifölls på den senaste kongressen, och syftar till att ge kommande polisgenerationer rätt verktyg för att klara av jobbet som poliser.

 

Blåljus välkomnar att Polismyndigheten också vill arbeta i motionens anda!

 

Tommy Hansson

Gilla sidan:
TIPSA FRAGA

wwwpolisforbundet.seLänk till Polistidningen


Polisveteran
Polisveteranerna i Stockholms län


Dela
sidan:
Polisfacklig historik i Stockholms stad 1890-1994